|

AKP sendika düşmanlığında dünya birincisi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un önceki gün açıkladığı 2008 Sendikal Hak İhlalleri Raporuna göre, AKP hükümeti sendika düşmanlığında dünyada rakip tanımıyor. Raporun önsözünde, 2008 yılında, 2 bin işçinin sendikal örgütlenmeye katıldığı için işten çıkarıldığı Türkiye’nin bu alanda birinci olduğu açıklandı. Bu sayı Türkiye’deki gerçek sayının çok çok altında olsa bile, rapordaki bu niteleme dikkat çekici. Raporda ayrıca Türkiye, yasal haklarını kullanan sendika temsilcilerini cezaevine gönderen 9 ülkeden biri olarak belirtildi.

Dünyada da durum kötüye gidiyor

Raporda 2008 yılının Avrupa’daki ve dünyadaki sendikalar açısından da önceki yıllara oranla çok olumsuz bir dönem olduğu belirtiliyor ve en az 76 sendikacının dünyada cinayete kurban gittiği bildiriliyor. Dünya gibi Türkiye’de de tam anlamıyla sendikal özgürlüklerin tesis edilmesinden çok uzakta olunduğu belirtilirken, grevcilerin ve göstericilerin aşırı polis şiddetine maruz kaldığı vurgulanıyor. Rapordan bazı düşündürücü başlıklar çıkardık: * SES MYK üyesi Meryem Özsöğüt’ün 8 ay, 7 TÜMTİS üyesinin 6 ay süren tutuklulukları ve 11 KESK üyesinin halen süren hapis hallerine dikkat çekiliyor. * Kamuda, tutukevi çalışanları, Savunma Bakanlığı çalışanları, özel güvenlik görevlileri gibi 450 bin kamu çalışanının sendika özgürlüğünün olmadığı belirtiliyor. * Bütün işçilerin kayıtsız şartsız örgütlenme hakkını vurgulayan 87 No’lu ILO sözleşmesi (Türkiye tarafından onaylandı) sürekli ihlal ediliyor. * Sendika yöneticiliğine getirilecek kişilerde 10 yıllık deneyim aranması önemli bir sorun.. * Sendikaların gösteri yapmadan önce polisten izin alması örgütlenme özgürlüğünü engelliyor. * Kamuda sendikaların toplu sözleşme ve grev hakkının olmaması büyük bir sorun. * Grev hakkında çok büyük kısıtlamalar var: Türkiye’de bir sendika yönetimince ilan edilmeyen her grev yasadışı ilan ediliyor. Dayanışma grevi, genel grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali gibi eylem biçimleri yasak ve hapisle cazalandırılabiliyor. * Görüşmelerin başlamasıyla grevin ilan edilmesi arasında geçen zorunlu süre (3 ay) aşırı uzun. * Hükümet sendika üyesi sayılarında oynama yaparak TİS hakkını engelleyebiliyor. * İşveren tarafından zorla işten atılan sendikalılara örnek olarak BURFAŞ’ta ve Öğretmen Evleri’nde örgütlenen TOLEY-İŞ üyeleri, Bolu Gıdasa’da ve Sakarya Kaynak Suları’nda örgütlenen TekGıda-İş üyeleri gibi sayısız örnek var… http://www.ituc-csi.org http://survey09.ituc-csi.org

Yoruma kapalı