|

Avrupa Birliği çatırdıyor

Kriz, Yunanistan ve İrlanda’nın ardından İspanya’yı da vurdu. İspanyol hükümeti kemer sıkma politikalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

45 milyonluk ülkenin toplam borcu 320 milyar Dolar. İşsizlik oranı ise yüzde 20’lere ulaştı.  Bu rakam, Avrupa ortala­masının iki katı. Her dört çalışandan biri sözleşmeli olarak iş güvencesi olmadan çalışıyor. İspanyol hükümeti de İrlanda ve Yunan hükümetleri gibi krizden çıkış yolunu,  IMF ve Avrupa Birliği’nden (AB) gelecek mali yardımlarda görüyor.  An­cak, İspanya’nın bu yardımları alabilmesi için AB’nin direktiflerini harfiyen uygu­laması, tıpkı Yunan hükümetinin yaptığı gibi kamu harcamalarını kısması ve ma­aşları düşürmesi, vergileri arttırması ge­rekiyor. İspanya’daki Zapetero hükümeti şimdiden ailelere verilen 2 bin 500 Euro olan çocuk yardımını kaldıracağını açık­ladı.

Avrupa Birliği refahı değil krizi, işsizliği, yoksulluğu ortaklaştırıyor, genelleştiriyor. Spekülatörlerin, şirketlerin, bankaların, borsanın neden olduğu krizin faturasını tüm Avrupa halklarının sırtına yüklüyor. Bağımsız Avrupa halklarının özgür birliği için emperyalist AB’ye hayır!

 

Yoruma kapalı