|

Davetlisiniz!

Acil Uluslararası Konferans, Cezayir İşçi Partisi (PT) ile Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (UGTA) çağrısıyla 10-11-12 Aralık’ta gerçekleştirildi. Konferansa Afrika ülkelerinin neredeyse tamamından, tabii ki Mısır ve Tunus’tan, NATO ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD), Afganistan, Irak ve Filistin’den toplam 300 civarında delege katıldı.

Türkiye delegasyonu Korkut Boratav, Gençay Gürsoy, Ahmet Tonak ve Şadi Ozansü’den oluşuyordu. Ertuğrul Kürkçü de delegasyonda yer alacaktı, ancak Meclis’teki bütçe tartışmaları nedeniyle konferansa katılamadı.

Korkut Boratav’ın delegasyon adına yaptığı konuşma yoğun ilgi topladı. Yerel ve bölgesel televizyon kanalları, gazeteler Boratav’la söyleşiler yaptılar ve konuşmasına yer verdiler. İşçi Kardeşliği Partisi Genel Başkanı Ozansü de bir konuşma yaptı.

Konferansın sonuç bildirgesini okumak için tıklayın.

Konferansın çağrıcılarından olan Cezayir İşçi Partisi (PT) başkanı Louisa Hanoune bir açılış konuşması yaptı.

Korkut Boratav, konferansta Türkiye delegasyonu adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye delegasyonundan Ahmet Tonak, Şadi Ozansü ve Korkut Boratav (soldan sağa).

Halkların bütünlüğünün ve bağımsızlığının savunulması için...

Konferansa tüm dünyadan yaklaşık 300 delege katıldı.

 

 

Yoruma kapalı