|

Doğan Holding sendikalı işçi istemiyor

Birleşik Metal-İş’in yaptığı açıklamaya göre işten atmalar,
Doğan Holding’in sendikayı DİTAŞ’tan çıkartmak için hayata geçirdiği
ilk baskılar değil. Bunun kökleri Birleşik Metal-İş’in fabrikada
örgütlendiği 2001 yılına kadar uzanıyor. Ocak ayında yapılan
örgütlenmenin hemen ardından sendikaya üye olan 400 işçi işten atıldı.
8 ay süren direnişin ardından patron işçilere işbaşı yaptırmak zorunda
kaldı. Bunun hemen ardından da toplusözleşmede anlaşma sağlanamadığı
için grev başladı. Grev 8 ay sürdü ve patron, sendikayla TİS imzaladı.
Hemen ardından Türk Metal’e üye olma baskısı başladı. Boyun eğmeyenler
de krizi gerekçesiyle kapı önün ekondu. Sendika, yaptığı açıklama ile
sendika hakkı için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.
(18/02/2009 EVRENSEL)

Yoruma kapalı