|

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) Düzenlenen Baskını Şiddetle Kınıyoruz!

AKP’nin Guantanamo Hukukuna, Üstü Kapalı Sıkıyönetim Uygulamalarına SON!

AKP hükümeti 11 yıllık iktidarındaki en zor zamanlarını geçiriyor. Gezi Parkı protestosuyla başlayıp tüm yurda yayılan halk ayaklanmasının sloganı: Tayyip istifa! Hükümet istifa! Suriye’ye karşı savaş hazırlığındaki hükümet, savaş politikalarının halktan gelen bu güçlü itirazla çıkmaza sürüklenmesiyle iyice saldırganlaştı; sokaklara dökülen genci yaşlısı, kadını erkeği tüm halka hatta çocuklara zulüm uyguladı ve uygulamaya da devam ediyor. Hem tek tek protestolarda öne çıkan isimleri hedef gösteriyor hem de sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler başta olmak üzere halkın tüm örgütlü güçlerini saldırılarının hedefine alıyor. KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’un aldığı bir günlük genel grev eylemleri polis zoruyla engellendi. Geçtiğimiz günlerde Sosyalist Demokrasi Partisi’ne (SDP) gerçekleştirilen operasyonun ardından şimdi de Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) dönük bir saldırı söz konusu.

AKP kendi koyduğu yasalara bile uymuyor, fiilen kendi “hukuk sistemi”ni yürütüyor; bu hukuk da hizmetkârı olduğu ABD emperyalizminin “terörle mücadele” yalanıyla gerekçelendirdiği Guantanamo hukukundan farklı değil. Bir savaş hükümeti olarak AKP, tüm yurtta üstü kapalı bir sıkıyönetim uyguluyor. Bu cendereden çıkmak için, özgürlük ve barış için hepimiz bir araya gelerek adı konmamış sıkıyönetim uygulamalarına dur demek zorundayız. AKP hükümetinin operasyonlarını ve bölgemizde savaş isteyen emperyalizmin politikalarını, isyan eden milyonlar olarak birleşik bir anti-emperyalist cephe ile durdurabiliriz. Biz İKP olarak siyasi demokrasi ve örgütlenme hakkımız için istisnasız bütün siyasal tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını savunuyor, ESP’ye dönük gerçekleştirilen bu operasyonu şiddetle kınıyor ve Gezi Parkı direnişine omuz veren herkesi dayanışmaya davet ediyoruz.

19 Haziran 2013

İşçi Kardeşliği Partisi (İKP)

Merkez Yürütme Kurulu