|

Fildişi Sahilleri’nde tehlikeli çatışma

Fildişi Sahilleri’nde yapılan seçimler sonucunda, seçimi kazandığı açıklanan Alassa­ne Ouattara’ya karşı seçimi kazandığını iddia eden eski cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo’nun yönetimi devretmemesiyle başlayan çatışma devam ediyor. On bin Birleşmiş Milletler (BM) askerinin ol­duğu ülkede yaşanan bu gelişmeler İngi­liz ve Fransız emperyalizminin bu çatış­madan nemalanmasının önünü açtı ve 2 bin BM askeri daha Fildişi Sahilleri’ne çatışmayı bastırmak adı altında göreve çağrıldı.

Gazetemizin geçtiğimiz sayısında, Cezayir’de gerçekleştirilen, 52 ülkeden delegelerin katıldığı Savaşa ve Sömürüye Karşı Açık Dünya Konferansı’nın sonuç metnini yayınlamıştık. Bu konferansta Fildişi Sahilleri’nin işçi delegeleri, Fildişi Sahilleri halkının birliklerine ve ulusal bağımsızlıklarına derinden bir bağlılık duyduklarını ve barış özlemi içinde ol­duklarını anlatmışlardı.

Savaş ve BM dahil yabancı askeri birliklerin işgali, Fildişi Sahilleri’ne demokrasi getiremez.

Bu hiç kimsenin inkâr edemeye­ceği bir gerçek. Tıpkı tüm Afrika’da olduğu gibi Fildişi Sahilleri ve halkı­nın doğal zenginlikleri (kakao, kahve üretimi ve yeni keşfedilen kıyıdan uzak petrol yatakları), yıllardır halkları bo­ğan borçların ödenmesi adı altında yapısal uyum planları, IMF ve Dünya Bankası’nın özelleştirme politikalarıyla talan ediliyor. Bu politikalar ile sözde “etnik” ve dini çatışmaları kışkırtarak ülkeyi bölme girişimleri arasında bir bağlantı bulunuyor.

Bu çerçevede, Açık Dünya Konferansı’nın sonuç metnindeki şu bölümü tekrar etmek istiyoruz:

“Savaşa karşıyız. Savaş, tüm dünya alklarına ve işçilerine kat­lanılmaz acılar yaşatır. Savaş hem asgari müdahaleleri yapan hem de bunlara maruz kalan ülkelerde tüm sanayi sektörlerinin imhası­na, genel işsizliğe, kuralsızlaştır­maya, eğitim ve kültürün imhası­na, kırsal bölgelerden toplu göçe yol açacak ormansızlaşmaya yol açar. Bizler tüm yabancı müdaha­lelere, tüm askeri müdahale teh­ditlerine ve ulusların egemenli­ğini tehdit eden tüm emperyalist üslere karşıyız.”

 

Yoruma kapalı