|

Grev hakkını yeniden kazanmak için genel grev ve yeniden Emek Platformu

— İKP Merkez Yürütme Kurulu

AKP Hükümeti bir kez daha bir grevi ertelemiş (aslında yasaklamış) bulunuyor. Zaten AKP hükümetleri eğer bir grevi yazın Şişecam’da ve maden işkolunda veya şimdiki metal grevinde olduğu gibi yasaklamazlarsa THY’deki, Çaykur’daki gibi fiilen engelliyorlar. Artık Türkiye’de sadece metal veya cam işçisinin değil, işçi sınıfının hiçbir kesiminin grev hakkı kalmamış durumda. İşçi sınıfı grev olmadan haklarını savunamaz, grev hakkının olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

Grev hakkına karşı bu saldırı Avrupa Komisyonu’nun direktifleri doğrultusunda AB ile ilişki içindeki hükümetlerin Avrupa üzerinde yürüttüğü genel saldırının bir parçası, AKP hükümeti de bunun Türkiye’deki uygulayıcısıdır.

Bu topyekun saldırıya karşı koymak sadece Birleşik Metal sendikasının ya da tek tek işyerlerinin mücadelesiyle başlayabilir ancak onları aşmakla başarıya ulaşır. Tüm işçi örgütleri, ki buna yönetimleri hükümetin dümen suyunda gezinen Hak-İş ve Türk-İş de dahildir, hükümet tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılan grev hakkı için derhal mücadeleye başlamalı, en kısa zamanda bir uyarı genel grevi örgütlenmelidir. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde kıdem tazminatı da dahil olmak üzere pek çok kazanımının bir anda yok olması işten değildir. Demokrasiyi sadece grev hakkını ortadan kaldırarak değil, iç güvenlik paketi vs. düzenlemelerle her yerinden dinamitlemeye çalışan hükümete dur denmesi zorunludur.

Emek Platformu dağıldığından beri işçi hareketinin bölünmüş yapısı sermayeye ve onun hükümetine büyük avantajlar sağladı. Daha mücadeleci yönetimlerden uzaklaşma imkanı bulan Hak-İş ve Türk-İş yönetimleri rahat rahat hükümet yanlısı politikalarına devam ettiler. Ancak sermaye ve hükümet saldırılarında yandaşlığa göre bir ayrım yapmadı. Sendikal Güç Birliği Platformu’ndan (SGBP) Kristal-İş ve Hava-İş’in ve DİSK’ten Birleşik Metal’in grevlerine saldırdığı gibi Tes-İş ve Maden-İş’in Yatağan direnişine de saldırdı. Bu duruma karşı SGBP, DİSK ve diğer tüm mücadeleci işçi örgütleri Emek Platformu’nun yeniden kurulmasını önüne koymalıdır. Hükümet yanlısı yönetimlerin tabanına ve kendisine seslenmeli, onları işçi sınıfının birliği ve bağımsızlığı hattına zorlamalıdır.

İşçi Kardeşliği Partisi, işçilerin patronlardan ve devletten bağımsız siyasi, sendikal ve diğer öz örgütlenmelerinin geliştirilip güçlendirilmesini savunur ve bu yolda işçi hareketine her türlü desteği sunmaya hazırdır.

31 Ocak 2015

Yoruma kapalı