|

İşçi Kardeşliği Partisi seçimlere katılmalıdır!

Her partinin eşit propaganda imkanlarıyla ve barajsız şartlarda katılacağı bir Kurucu Meclis seçimini;
Bu Kurucu Meclis’in, Türkiye’yi emperyalizmin oyuncağı haline getiren bütün iktisadi ve askeri anlaşmaları yırtıp atmasını;
Dolayısıyla bizi “serbest piyasa ekonomisi” dedikleri büyük çaplı hırsızlık düzeniyle aç, sefil ve işsiz kılıp, mecburi olarak uygulattığı özelleştirme ve satışlarla sosyal güvencesiz bırakmayı ana hedefi haline getiren IMF ve Dünya Bankası gibi mali kurumlarla bütün ilişkilerin koparılmasını;
Tarımımızı, hayvancılığımızı yok eden, doğal çevremizin geri dönülmez bir biçimde tahribine sebep olan Dünya Ticaret Örgütü’yle bütün bağların kesilmesini;
Avrupa ülkelerinde işçi sınıfının en az 200 yıllık mücadelelerle canı ve kanı pahasına elde etmiş olduğu bütün mevzileri, yani parasız sağlığı ve eğitimi ortadan kaldırmaya çalışan, işçilerin sosyal güvenlik sistemlerini çökertmek için uğraşan, kamu hizmetlerini özelleştiren ve bütün bunları daha üyesi bile olmadığımız halde bize de dayatan Avrupa Birliği’yle imzalanmış bütün ön protokollerin tek taraflı olarak yok sayılmasını;
Çocuklarımızı bugün Afganistan’a ve Lübnan’a, yarın Irak’a ve belki de İran’a göndermeye niyetli NATO benzeri askeri ittifaklardan ve onların memleketimizdeki üslerinden tamamiyle kurtulmayı;
Yapılacak yeni bir anayasayla 12 Eylül askeri rejim anayasasının bu topraklarda yaşayan insanlarımızı dini ve etnik temellerde birbirine düşman eden bütün uygulamalara son verilmesini programı ve faaliyetiyle tutarlı olarak savunan tek parti olan partimiz
İşçi Kardeşliği Partisi seçimlere katılmalıdır!
Partimizin seçimlere katılmasını sağlamak için önümüzde sadece 1,5 ayımız var. Hepinizin bildiği gibi seçimlere katılmanın birinci şartı olan I. Olağan Kongre’yi zamanında gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki sürede en az 41 il örgütlenmesini tamamlamamıza da az kaldı. Partimizin bütün üye ve taraftarlarını bu 1,5 ayda bütün güçleriyle bu örgütlenmeyi tamamlamaya davet ediyoruz. Kuruluşu henüz ancak dokuz ayı bulan partimizin seçimlere katılmasını sağlamak önümüzdeki en önemli görevdir. Unutmayalım ki, seçimlere katılma hakkını elde ettiğimizde önümüze büyük bir işçi sınıfı partisini inşa etmenin yolu açılacak ve bütün büyük patron partilerinin uykuları kaçacaktır!

Yoruma kapalı