|

İşgallere ve Ülkelerin İçişlerine Müdahaleye Karşı, Halkların Bütünlüğünün ve Bağımsızlığının Savunulması İçin Uluslararası Acil Durum Konferansı Sonuç Bildirgesi

Cezayir, 10-12 Aralık 2011

 

Bizler; Mağrip, Sahra-altı Afrika ve Afrika kıtasının diğer bölgelerinden, Avrupa, Amerika ve Asya’dan siyasiler ve sendika temsilcileri, akademisyenler, avukatlar ve insan hakları savunucuları ve diğer mesleklerden katılımcılar olarak aşağıdaki bildiriyi kaleme almış bulunuyoruz.

Bizler, UGTA (Cezayir İşçileri Genel Sendikası) ve PT (Cezayir İşçi Partisi) çağrısıyla “İşgallere ve ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı, halkların bütünlüğünün ve bağımsızlığının savunulması için” 10-12 Aralık 2011 tarihlerinde Cezayir Konferansı’nda bir araya geldik.   

Dünyanın son durumunu ve tüm kıtalarda yaşanan güncel gelişmeleri tartıştık. Halkların, işçilerin ve gençlerin sosyo-ekonomik ve demokratik haklarını savunma ve geri kazanma mücadelelerine verdiğimiz desteği konferans boyunca vurguladık.

Şunu açık bir şekilde deklare ediyoruz:

Evet, bir acil durumla karşı karşıyayız; bir işgal savaşıyla Irak’ı parçalayan, hâlihazırda Afganistan’da savaşı sürdüren, Haiti’yi askeri işgal altında tutan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri üslerini dikte eden Büyük Güçler, şimdi de NATO çatısı altında Libya’ya askeri müdahalede bulunma kararı alarak bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığın yolunu açmış ve Sahra-altı Afrika ülkelerinin bütünlüğünü tehlikeye atmış bulunmaktalar.

Bizler, Libya’da aşiretler arası, etnik ve toplumsal şiddetin altyapısını hazırlayacak olan, Libya halkını özgürleştirmekten uzak bu askeri müdahaleyi kınıyoruz.

Birçok Afrika ülkesinin silahlı çatışma ve borç yükü altında yabancı talanla perişan edildiği bir dönemde, bu müdahale bölge halklarının içerisinde bulunduğu güvenlikten yoksun ve perişan durumu daha kötü hale getirmektedir.

Gerçek amacı halkların kaynaklarına el koymak ve onlara baskı uygulamak olan bu emperyalist müdahaleyi kınıyoruz.

Bir yandan hakları ve bağımsızlıkları için savaşan halkları korkutma, diğer yandan da onların geleceklerini tayin etme haklarına el koyarak yabancı himayesini dayatma amacı taşıyan bu müdahaleyi kınıyoruz.

ABD’nin başını çektiği Büyük Güçlerin, yağma ve baskı ile ulusları aşiret, etnisite ve din temelli parçalamayı amaçlayan planlarını kınıyoruz.

Her ne bahaneyle olursa olsun – ister AFRICOM ister bir başkası tarafından– Sahra-altı Afrika bölgesinde kurulacak tek bir askeri üsse bile karşıyız ve tüm dünyada bulunan yabancı askeri üslerin kaldırılması gerektiğini savunuyoruz.

Bir acil durumla karşı karşıyayız; Büyük Güçler Maşrık bölgesinde geniş çaplı bir savaşın koşullarını hazırlarken, aynı zamanda Filistin halkının elinden alınamayacak tarihi haklarını ve mültecilerin evlerine geri dönüş haklarını görmezden geliyor, yaptığı baskı ve ardı ardına saldırılarla bu insanları Gazze ve Batı Şeria’da abluka altında tutuyor.

Bizler, Suriye halkının demokrasi ve eşitlik özlemlerini sonuna dek destekliyoruz. Ancak “rejimi değiştirecek” bir askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla emperyalist güçlerin ve taşeronlarının halkın bu özlemlerini sömürmelerini şiddetle kınıyoruz.

Suriye ve İran da dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir bölgesinde, Birleşmiş Milletler desteğini arkasına alarak veya almadan gerçekleştirilecek her türlü yabancı askeri müdahaleye karşıyız.

Bahreyn’de yabancı askeri müdahaleye karşı çıkıyoruz. Bahreyn halkına yapılan baskıyı kınadığımızı, talepleri ve siyasi hakları uğruna verdikleri mücadelede onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.

Bir acil durumla karşı karşıyayız; aynı emperyalist güçler ve uluslararası kuruluşlar spekülatörleri, bankaları ve sigorta şirketlerini kurtarmak için adeta ölüm saçan kemer sıkma politikalarıyla, Avrupa ve ABD’de sosyal savaşın patlak vermesine neden oluyor. Bir acil durumla karşı karşıyayız; Büyük Güçler ülkelerin içişlerine müdahale ederek ulusların ve halkların geleceklerine karar veriyorlar.    

Bir dünya yok oluyor

Bazılarımız NATO üyesi ülkelerin yabancı askeri müdahalelerinin doğrudan veya dolaylı kurbanları olan, bazılarımızsa bu müdahalelere karşı olan ülkelerden geliyoruz. Cezayir’de toplanan siyasiler ve sendika temsilcileri, akademisyenler, avukatlar ve insan hakları savunucuları olarak şunları deklare ediyoruz:

Ulusların varlığı, demokrasi için bir önkoşul olup çağdaş medeniyetimizin kazanımlarından biridir. Bu kazanımların yok edilmesini reddediyoruz.

Sebep oldukları savaş, açlık ve toplumsal yıkımlar nedeniyle Büyük Güçler ve onların hizmetindeki kuruluşları insanlığın devamını tehlikeye atmakla suçlamakta sonuna kadar haklıyız.

Büyük Güçleri barbarlığı tüm dünyaya yaymakla, siyasi demokrasinin temellerini oluşturan devletleri, siyasi partileri ve bağımsız sendikaları yozlaştırarak totaliter rejimlerin zeminini hazırlamakla suçlamakta sonuna kadar haklıyız.

Uluslararası işçi sınıfı ve sendika hareketinin sorumluluğu; uluslararası kuruluşların, emperyalist hükümetlerin ve G20’nin ölüm saçan plan ve politikalarına karşı sosyal hakları, sendikal hakları ve ulusların egemenlik haklarını savunacak birleşik dayanışmayı örgütlemektir.

Bizler, halklarımızın, ulusal kaynaklarını barış ve huzur içinde kullanabilmeleri için, bugünleri ve gelecekleri hakkında özgürce karar verebilmeleri için mücadele eden bireyler olarak; ulusların ve halkların egemenliğine yönelik saldırılara ve doğal kaynakların talanına karşı mücadele etme kararlılığımızı ilan ediyoruz.

Hangi ülkede olursa olsun, politik ve sosyo-ekonomik hakları için mücadele eden halklara ve militanlara yönelik baskıları kesinlikle kınıyor, beraberinde barbarlığı, çürümüşlüğü, yıkımı ve kaosu getiren tüm emperyalist işgal ve talan savaşlarını reddettiğimizi duyuruyoruz.

Halk egemenliğinin önüne set çeken tüm yabancı müdahalelere karşı olduğumuzu ilan ediyoruz.

Bağımsızlığının 50. yıldönümü kutlamalarından birkaç hafta sonra, 10-12 Aralık tarihlerinde Cezayir’de bir araya gelen Afrika, Asya, Amerika ve Avrupalı siyasiler ve sendika temsilcileri, akademisyenler ve avukatlar olarak; herhangi bir dış müdahale olmaksızın Cezayir halkının kendi geleceğine karar verebilmesinin ayrılamaz hakları olduğunu tekrar ediyoruz. Çağdaş medeniyetin kazanımlarında ve halkların mücadelelerinin gelişmesinde payı olan Cezayir halkının sosyo-ekonomik kazanımlarını ve Cezayir’in egemenliğini yabancı baskı ve şantajlara karşı savunacağımızı deklare ediyoruz.

Emperyalist güçler tarafından kontrol edilen ülkelerin insanları olarak bizler, kendi hükümetlerimizin Cezayir’in içişlerine karışma hakkını reddediyoruz. Açıkça farkındayız ki, Cezayir’in egemenlik ve bağımsızlığını savunarak, diğer bölge ülkelerinin kendilerini emperyalist tehditlere karşı savunabilmelerine katkıda bulunuyoruz.

Acil Durum Konferansı’nda kararlaştırdığımız önerileri uygulamak amacıyla “Uluslararası Daimi Gözetim Komitesi” kurulması kararını almış bulunuyoruz. İlk aşamada komite tarafından uygulanacak öneriler şunlar:

1. İşgal, talan ve ulusların yıkımı suçlarını işleyen ve azmettirenlere karşı uluslararası bir kovuşturma başlatacak, Bertrand Russell benzeri uluslararası bir mahkemenin kurulması için hazırlıkların yapılması.

2. Ulusların bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak üzere harekete geçecek birleşik eylem gücünün koordine edilmesi.

3. Savaşa karşı çıkılması ve savaş bütçelerinin sosyo-ekonomik gelişim, sağlık, dünya genelinde yaygınlaşan açlık ve kıtlıkla mücadele gibi alanlara kanalize edilmesi için seferberlik örgütlenmesi.

4. IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kuruluşların ölümcül politikalarına ve işçilerin ve halkların boyun eğmeye zorlandıkları yapısal uyum planlarına karşı seferberlik örgütlenmesi.

İMZALAYANLAR:

ABD: Colia CLARK, Haiti-Guadeloupe Dayanışma Komitesi; Nellie HESTER, Harlem Savaşa Karşı Yeniden Mücadele, Harlem’i İşgal Et; Omowale CLAY, organizatör, 12 Aralık Hareketi Uluslararası Sekreterya; Alan BENJAMIN, delege, SF İşçi Konseyi ; Nancy WOHLFORTH, ABD Savaş Karşıtı İşçi Birliği;

AFGANİSTANMohammad Khan, Radikal Sol Örgüt üyesi;

AZANIA/GÜNEY AFRİKAMABASA Lybon, Azania Sosyalist Partisi Genel Başkanı;

BENİNSETONDJI AHOUNOU Florentine, sendika üyesi; ASSOGBA Innocent, sendika üyesi; KOUNOUHOU G. Marcel, sendika üyesi;

BREZİLYAShakespeare Martins de Jesus, temsilci, CUT Ulusal Sendika Merkezi;

BURKİNA FASODIALLO Moussa, CGT-B sendika üyesi; NAMA MAMADOU,  USTB genel sekreteri;

BURUNDİPaul NKUNZIMANA, İşçi ve Demokrasi Partisi (PTD) Genel Başkanı; Fabrice NIKUZE, PTD üyesi;

CEZAYİRSidi Said Abdelmadjid, Genel Sekreter, UGTA; Louisa HANOUNE, Genel Sekreter, İşçi Partisi (PT); BENMOHAMED Mustapha, PT Cezayir; Mohamed MECHATI, ulusal militan; Zohra Drif Bitat, Senato Başkan Yardımcısı; Mbarek SERAI, uluslararası uzman; TELLI Achour, Ulusal Sekreter UGTA; BOUHAMIDI Mohamed, filozof ve tarihçi; Ramdane TAZIBT, PT milletvekili, Başkan Yardımcısı/Ulusal Halk Meclisi; MESSOUS Abd El Kader, Ulusal Sekreter, UGTA; Djelloul Djoudi, PT; ZARAT Rachid, eski PT milletvekili; KHERBACHE Zoubida, PT milletvekili, BEDRAOUI Malika, PT miletvekili; KOUADRIA Smain, Genel Sekreter , Arcelor Sendikası; DAIFFALLAH Mourad, Arcelor Sendikası üyesi; Brahim DJEBAR, Ulusal Sekreter UGTA ; EL MALTAOUI Ahmed, Genel Sekreter, UW UGTA Tamanrasset; DJOUDI Mohamed, Genel Sekreter, UW Biskra; ZEGHDI Abdelhalim, UW El Oued; Zerougui SAHRAOUI, UGTA birlik üyesi-El Oued; ZOUAOUI Ahmed, Genel Sekreter UGTA Hazine Bakanlığı sendikası; CHOUITEM Nadia, PT milletvekili; KOUIDRI Dalila, Genel Sekreter, Ulusal Kayıp Aileleri Derneği; Ali Bendhob, Genel Sekreter, UW Laghouat; LABATCHA Salim, Genel Sekreter UGTA Tarımsal Sanayi Birliği; ALOUANE Mohamed, Devrim ve İşçi Sınıfı baş editörü; ARFOUTNI Abderahmane PT Cezayir; LABCHRI Karim, PT Cezayir; Abdelhamid Boubeghla, PT ; DERRADJI Abdelhamid, GS Demiryolu İşçileri Birliği; Amira BAYA, FNTR; BEL-KHODJA Mouloud, FNTR; Abderahmane BASSALEM, UGTA sendika üyesi; ZITOUNI Lemtaï, Afrika Maden, Elektrik, Kimya Sendikaları Birliği Genel Sekreteri; Ali GHALEM, Cezayir Müslüman Birliği; Mohamed MOKHTARI, Genel Sekreter, UW UGTA El Bayadh; BOUCHERMA Ahmed, Genel Sekreter, UW UGTA Jijel; BAROUDI Souad, UGTA sendika üyesi; ALLOUA Fatiha, mimar; MEGHRABI Sofiane, danışman; BENDJE- DOU Nassima, PT belediye danışmanı; DJOUAMBI Amar, PT; MECHAAL Samia, PT; BENBESSA Rahima, İnşaat ve Kamu İşleri Sendikası militanı; Nassira BOUDRICHE, UGTA sendika üyesi; Ahmed El MELTAOUI, UGTA sendika üyesi;

FAS: Karim ELKHEMLICHI, sendika militanı, Informations Ouvrières gazetesi editörü; Khalid HOUIR, Demokratik İşçi Federasyonu (CDT) temsilcisi; Khalid El ADJBARI, Ulusal Öğretmenler Federasyonu militanı;

FİLDİŞİ SAHİLLERİOUATTARA Mamadou, sendika üyesi (CNEC); YAO K. Francois, SYNASEC-Fildişi Sahilleri; EDIA Oi Edia, CNEC-Fildişi Sahilleri;

FİLİSTİNSALAH Mohamed, PFLP; Salah Salah, Filistin Ulusal Konseyi üyesi;

FRANSADaniel GLUCKSTEIN, POI ulusal sekreteri, ILC koordinatörü;  Clément Robert, POI; HEBERT Patrick, sendika üyesi ; GAUTHIER Lucien, Informations Ouvrières POI editörü ; HAYON Samy, sendika üyesi; RAGUIN Hubert, sendika üyesi; Majed NEHME, Afrique-Asie gazetesi;

GABONJoseph MENGARA, UTG uluslararası dayanışmadan sorumlu genel sekreter yardımcısı;

GİNEDIALLO Abdoulaye Lelouma, Afrika Sendikaları Örgütü Cenevre temsilcisi  (OUSA);

HAiTiSt-CYR Fignole, Ge, Haiti İşçileri Özerk Konfederasyonu (CATH) Genel Sekreteri;

İSPANYA: Luis GONZALEZ, CC.O.O Federal Konseyi üyesi ; Xavier ARRIZABALO, Madrid Üniversitesi Ekonomis profesörü; Angel TUBAU, Informaciones Obreras; Myriam JOSA, La vanguardia gazetesi (Barselona);

İTALYAMONASTEROLO Andrea, fabrika işçisi, CGIL üyesi; GRANAGLIA Dario, fabrika işçisi, CGIL üyesi; CIGNA Alessandra, öğretmen, CGIL üyesi;

KAMERUNRuth EKOUT ABOUI, CSTC genel sekreteri; NTONE DIBOUTI Maximilien, CSTC başkanı;

LİBYAMohamed Said Ben Abdelhamid, yazar; Aissa Hassan Ismail, militan;

MALİISSA DIAKITE, sendika üyesi; DAO Baba, sendika üyesi; Guissé Ibrahima, sendika üyesi synacome EDMSA/UNTM; Nouhoum Keita, Afrika Demokrasi ve Özgürlük için Dayanışma Partisi (SADI) genel sekreteri; KONARE BALLA, akademisyen, activist ve SADI merkez komite üyesi;

MERKEZ AFRİKA CUMHURİYETİZAKARIA Patrice, Genel Sekreter, SNECASV, ChadBASSOU Rakis Singa, sendika üyesi;

MISIRZeinab SALEM, militan ; Ibrahim ESSAYED Ali Kamal, El Amal El Watani dernek üyesi; Mohamad Abdellah Enahas, işçi sınıfı militanı /sendika üyesi; Mohamad Hassen Khalil, Mısır Sosyalist Partisi;

MORİTANYA: SIDI Ould Ahmedou Ould Boyé, Moritanya Bağımsız Sendikalar Kongresi (USLM) genel sekreter yardımcısı; Boumediene Ahmed Salem, Moritanya İşçi Sendikası dış ilişkiler sekreteri;

MORİTYUS: M. Haniff PEERUN, Morityus İşçi Kongresi Başkanı;

NİJERHAMANI Harouna, milletvekili;

NİJERYA: Promise ADEWUSI, Nijerya İşçi Kongresi (NLC)  Başkan Yardımcısı; BELLO ILIYAS Abdulraoof, Senior staff, Nijerya Üniversiteler Sendikası (SSANU) yöneticisi;

PORTEKİZAIRES Rodrigues, Sosyalist Birlik İşçi Partisi (POUS) ;

RUSYA: Mark VASILIEV, Rusya Sosyalist Hareketi;

SENEGALMAMADOU Diouf, CSA Genel Sekreteri; Malick SYYoonu Askan Wi Halk Özerklik Hareketi;

SIRBİSTANVELICKOVIC Djuro, Elektrik Sendikası; IMSI- ROVIC Pavlusko, Siyasi İşçiler Birliği;

SOMALİ: Mohamed Maié, yönetici, Tools for Humanity;

İSVEÇ: CARLSTEDT Marcus, sendika militanı, anti-emperyalist blok; Annika BLOMBERG, işçi militan. anti-emperyalist blok;

TOGO: DJISSENOU Yawo Marius, MTRP militan; KIFALANG TE Marguerite, UFESYL Başkanı; GBIKPI-BENISSAN Tetevi, Genel Sekreter, Togo Bağımsız İşçi Sendikaları Ulusal Birliği (UNSIT);

TUNUS: DHIBI Kheireddine, öğrenci; GUESMI Lotfi, İlkokul Öğretmenleri Sendikası üyesi UGTT; Mohamed EL HADDAD, Arapça öğretmeni; BEN LARBI Mohamed, Sawt Al Oumal gazetesi; Amar Amroussia, Tunus İşçileri Komünist Partisi (PCOT) merkez komitesi üyesi; Tahar Mohamed CHEGROUCHE, militan;

TÜRKİYE: Korkut BORATAV, akademisyen; Gencay GÜRSOY, akademisyen; Şadi OZANSÜ, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) Genel Başkanı; Ahmet TONAK, akademisyen;

VENEZUELA: Saul ORTEGA, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi.

Yoruma kapalı