|

Panel: Sağlık ve Sosyal Güvenlik Nereye Gidiyor?

İşçi Kardeşliği Partisi İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Nereye Gidiyor? IMF Ne İstiyor?” paneli 4 Şubat günü Belediye-İş’in Aksaray toplantı salonunda düzenlendi.
Konuşmacı olarak gazeteci Atilla Özsever, Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Sağlık Hakkı Hareketi Derneği Genel Başkanı Mustafa Sütlaş ve İKP Genel Başkan Yardımcısı Şadi Ozansü’nün katıldığı panelde ilk sözü Atilla Özsever aldı. Özsever SSK’nın geçmişiyle ilgili 1980’den önceki daha özerk yapısı gibi bazı gerçekleri hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesini inceleyen Özsever yasa taslağına karşı ne yapılması gerektiğiyle ilgili bazı ipuçları verdi.
İkinci konuşmacı Mustafa Öztaşkın sözlerine bu değişikliklere “reform” denemeyeceği, çünkü “reform” kavramının bir olumluluk içerdiğini belirterek başladı. Tüm bu saldırıların aslında IMF politikaları, stand-by anlaşmaları ve hükümet programlarında önceden yazılı olduğunu, aniden ortaya çıkmadığını söyleyerek devam eden Öztaşkın Emek Platformu veya Türk-İş tarafından bir Ankara mitingi örgütlenseydi hükümetin bunu göze alamayacağını belirten Öztaşkın işlevsiz hale getirilmiş Emek Platformu’nun canlandırılması gerektiğini söyledi.
Ertemeyle kazanılan zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Mustafa Sütlaş kısaca sosyal güvenliğin tarihinden bahsetti ve bunun yaşam hakkıyla ilgili olduğunu belirtti. Sağlık hizmetinin özelleştirilmesinin aşamalarını da açıklayan Sütlaş bu adımların sonucunun bizler için sağlık hizmetine ulaşamamak, dolayısıyla daha çok hastalık ve daha çok ölüm olacağını söyledi. Sütlaş sözlerini örgütlerimizin bize dayatılan sınırlar içinde örgütler olarak kalamayacağını belirterek bitirdi.
Son olarak sözü alan Şadi Ozansü sosyal güvenliğin kapitalizmin muzaffer çağı olarak adlandırdığı 1945-1975 döneminde ortaya çıktığını aktardı. Ancak bu çağın II. Dünya Savaşı’nda ölen 60 milyon insan pahasına ortaya çıktığını ve yine de geçici bir durum olduğunu, çünkü kapitalizmin artık reformları kaldıramaz bir hale geldiğini vurguladı. Sosyal güvenliğin çökertilmesinin dünyanın tüm ülkelerinde sürdüğünü belirten Ozansü son olarak sürekli Türkiye’nin parçalanması tehlikesinden bahsedenlerin sosyal güvenliğin parçalanmasına sessiz kalmalarını anlayamadığını söyledi.
Panelin ikinci bölümünde katılımcılardan gelen sorular konuşmacılarca cevaplandı.

Yoruma kapalı