|

Yalansız Dolansız / Şadi Ozansü

Geçenlerde televizyonlarda Irak’ın başkenti Bağdat’ta dolaşan bir işgalci ABD askeri aracının içinden kameraya alınmış bir film izledik. Askeri araç caddedeki Iraklılara ait bütün sivil araçlara çarpıp kendine yol açtığı gibi, icabında ters yoldan da gidebiliyordu. Bu kudurmuş köpek gibi gezinen ABD askeri aracını karşılarında ya da arkalarında gören bütün Iraklı sürücüler caddelerin her iki yanına çil yavrusu gibi dağılıyorlardı. Bağdat’taki işgalci ABD askerlerinin pervasızlığı ve küstahlığı televizyonda görüntüleri seyreden herkesi çileden çıkartmaya yetiyordu. Televizyon spikerinin anlattığına göre askeri araç “Hummer” markaymış! Hani şu bizim mafya kapitalizmimizin zenginlerinin karılarına ya da “dost”larına satın aldıkları ciplerden. Her neyse, tarihi unutanlara işgal altında yaşamanın nasıl bir felaket ve aşağılanma olduğunu hatırlatmak istedim de. İşte Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin böyle bir ülkede idam edildi.
İdamın gerçekleştiği şartların gözönüne getirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacaksınız, ABD kuvvetleri Irak’ı işgal etmeye başladığında Şiiler şiddetli bir direniş göstermişler ve kutsal şehirleri Kerbela ve Necef’i kahramanca savunmuşlardı. Daha sonra Şii/Sünni tarihinde az görülür bir biçimde onbinlerce Sünninin Bağdat’tan Necef’e yürüyüşe geçerek Şiilerle birlikte namaz kıldıklarına tanık olmuştuk. Emperyalist işgale karşı bu Sünni/Şii ittifakı işgalcilerin ödünü patlattığı için derhal bildik oyunlarına başvurdular ve her iki cemaatin camilerine karşılıklı olarak bombalar yerleştirip patlatarak eskiden gelen düşmanlıkların yeniden gelişmesini sağladılar. Bildiğiniz gibi Irak’taki Mukteda El Sadr grubu İran yanlısıdır ve ABD birlikleriyle şiddetli bir savaş içindedir. Bununla birlikte Saddam’ın asılmasına karar veren Amerikan yönetimi ne yapıp etmiş ve Saddam’ı idam edilmek üzere bu grubun eline teslim etmiştir. Üstelik ne yapacaklarına da pek güvenmediği için idamdan sonra Saddam’ın cesedini almak için kapıda askerlerini bekletmiştir. Sadr’ın cellatları idam esnasında Saddam’a hakaret etmişler ve sonra da cesedini Amerikalılara teslim etmişlerdir. Aradan çok az bir zaman geçtikten sonra şimdilerde Amerikan askeri birlikleri Sadr grubuna karşı şiddetli operasyonlar başlatmış bulunuyorlar. Saddam’ın idamının Sünnilere değil de Şiilere yaptırılmış olması müthiş bir alçaklık olduğu gibi ibret alınması gereken bir işgalci politikasıdır. Böylelikle Irak’ın parçalanmasının yolu ardına kadar açılmış bulunuyor. Bunu önlemenin yolu Irak’taki ve bütün bölgedeki halkları tek çatı altında toparlayıp emperyalist işgale son verecek bir işçi emekçi partisinin inşasıdır. Ancak böyle bir parti ezilen halkları birbirine yeniden kardeş yapacak özgür halkların demokratik Ortadoğu Federasyonunu kurabilir. Tabii bunun için de bölge çapında işçi-yoksul köylü hükümetlerinin işbaşına gelmesi gerekir ki, emperyalistlerin ve onların yerli

Yoruma kapalı