Ana Sayfa » 31 Ocak 2012 Tarih bazında arşiv “Ocak, 2012”

Şubat 2012 / Sayı 56

İşçi Kardeşliği gazetesinin Şubat 2012 tarihli 56. sayısını okumak için tıklayın.

31 Ocak 2012 | Kategori GEÇMİŞ SAYILAR | Devamını Oku

Davetlisiniz!

Acil Uluslararası Konferans, Cezayir İşçi Partisi (PT) ile Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (UGTA) çağrısıyla 10-11-12 Aralık’ta gerçekleştirildi. Konferansa Afrika ülkelerinin neredeyse tamamından, tabii ki Mısır ve Tunus’tan, NATO ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD), Afganistan, Irak ve Filistin’den toplam 300 civarında delege katıldı. Türkiye delegasyonu Korkut Boratav, Gençay Gürsoy, Ahmet Tonak ve Şadi Ozansü’den oluşuyordu. Ertuğrul Kürkçü […]

30 Ocak 2012 | Kategori ETKİNLİK,PARTİDEN | Devamını Oku

BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) BOS’A (Büyük Ortadoğu Savaşı) DÖNÜŞÜRKEN!

Türkiye’de cereyan eden hâdiseleri sırf Türkiye’den bakarak değerlendirmeye çalışmak emekçi sınıfları ve tabii onlar adına hareket ettiklerini sananları siyasi olarak oldukça körleştiriyor. Kuşkusuz bu, tersinden de doğru, şöyle ki: Türkiye’de olup bitenin iç dinamiğini yakalamadan sadece dış gelişmelere bakarak değerlendirme yapmak da oldukça yanıltıcı sonuçlara varabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin yıllar içinde büyük bir hızla Washington-Brüksel […]

30 Ocak 2012 | Kategori GÜNCEL,PARTİDEN | Devamını Oku

İşgallere ve Ülkelerin İçişlerine Müdahaleye Karşı, Halkların Bütünlüğünün ve Bağımsızlığının Savunulması İçin Uluslararası Acil Durum Konferansı Sonuç Bildirgesi

Cezayir, 10-12 Aralık 2011   Bizler; Mağrip, Sahra-altı Afrika ve Afrika kıtasının diğer bölgelerinden, Avrupa, Amerika ve Asya’dan siyasiler ve sendika temsilcileri, akademisyenler, avukatlar ve insan hakları savunucuları ve diğer mesleklerden katılımcılar olarak aşağıdaki bildiriyi kaleme almış bulunuyoruz. Bizler, UGTA (Cezayir İşçileri Genel Sendikası) ve PT (Cezayir İşçi Partisi) çağrısıyla “İşgallere ve ülkelerin iç işlerine müdahaleye […]

15 Ocak 2012 | Kategori ULUSLARARASI | Devamını Oku