|

2016’da İşçi Hareketinin Avantajları ve Dezavantajları

– Erhan Bilgin

Hayal değil, Türkiye işçi sınıfı da uluslararası işçi sınıfı gibi bürokratsız sendikacılık tecrübelerine sahip. Bu sınıfı heyecanlandıracak,  onlara muazzam bir enerji aşılayacak sade, gerçekçi, yeniden-uygulanabilir bir slogana, güçlü bir talebe dönüşemez mi?

Türkiye işçi sınıfı 2016’da yeni bir yükseliş rotasına girebilecek mi? Yeniden sosyal mücadelenin belirleyici gücü olabilecek mi? AKP’nin saldırı (kıdem tazminatının kaldırılması, taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması, sendikasızlaştırma vd.) programına karşı kitlesel ve ortak bir tutum alabilecek mi?

Bütün bunların cevabı şu olgulara bakarak verilebilir: İşçi hareketinin örgütlenme kapasitesi, yeni fikirlerin (taleplerin) ilerletici gücü, tarihi hafızasının canlanması, doğal işçi önderlerinin ortaya çıkması, siyasi (örgütlenme) yönelim… Bütün bu ölçülere göre işçi sınıfını ele aldığımızda iç açıcı bir manzara ile karşılaşmıyoruz.

Karşılaşmıyoruz ama sınıfın muazzam örgütlenme yeteneği, kısa sürede mücadeleleri birleştirme becerisi, adaletsizliğin biriktirdiği enerjinin açığa çıkması ile yeniden ortaya çıkabilir, mücadeleyi hızla sıçratabilir. Bu bir temenni, boş bir iyimserlik değildir. Tarihi- somut-nesnel bir olgudur.

Şunu da belirtelim, eskiye göre nicelik bakımından daha avantajlı durumda işçi sınıfı.

Yani işçi sınıfının gerek niceliği gerekse üretimden gelen tarihi gücünde eksilme yok. Tam tersine kapitalist sermaye birikiminin yoğunlaşması, yakın zamanda Türkiye işçi hareketinin ilk kez toplumun sayı bakımından en büyük kesimini oluşturmasına yol açtı.

Türkiye’de toplam ücretli çalışanlar ilk kez 2004 yılında toplam çalışanlar içinde büyük çoğunluk haline geldi. Bir başka anlatımla, köylü, esnaf, küçük mülk sahibi, burjuva yönetici ve uzmanlarından oluşan toplam istihdamın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturmaya başladı. On yıl sonra günümüzde ise 2015 toplam çalışanların aşağı yukarı yüzde 65’i ücretli çalışanlardan oluşuyor. Bu rakama gerçek işsizleri, geleceğin proleterleri olan askerlik yapan erleri, öğrencileri eklediğimizde nüfusun üçte ikisini oluşturan bir çoğunluğa ulaşıyoruz.

Resmi istatistiklere göre toplam ücretli sayısı (2015 itibariyle) 17 milyon 400 bin. Bu rakama 400 bin civarındaki tarımda istihdam edilen ücretli işçi eklendiğinde, yaklaşık olarak 18 milyon rakamına ulaşıyoruz.

Biraz daha istatistik… Toplam 18 milyonluk devasa işçi kitlesinin yüzde 30’u sanayi işçisinden oluşuyor. İnşaat sektöründe de yaklaşık 2 milyon işçi çalışıyor. Geriye kalan yaklaşık 11 milyon emekçi hizmetler sektöründe (banka, ticaret, turizm, lokanta, kamu bürokrasisi, vb) çalışıyor.

Nicelik (sayı) bakımından devasa bir güç… Şalterleri indirmese, kolunu şaltere uzatmakla yetinse bile muazzam bir sarsıntı yaratacak güç.

Teşbihte hata olmaz, kasları güçlü, devasa bir işçi sınıfı var. Ama bilinci (zihni) henüz bu devasa vücudun harekete geçirilmesi için eksik. Bir başka ifadeyle işçi hareketinin fiziki gelişimi ile niteliği arasındaki gerilim çok büyük.

1960’lardan bugüne

Bugün iyice kemirilmiş olsa da birçok kazanım ve gelenek (mesela 1 Mayıs’ın kutlanması, yasal grev hakkı, kıdem tazminatı, mesela asgari ücret belirleme zorunluluğu, mesela haftalık 45 saatlik çalışma saati, sendikalaşma hakkı vd.) bugüne göre fiziken çok daha zayıf olan işçi hareketinin eseri. Mesela 1970’lerin ortasında ise ücretli sayısı toplam istihdamın yüzde 29’unu oluşturuyor sanayi işçisi sayısı 1 milyon 900 bine ulaşıyordu.

O dönemde sınıfın örgütle gücü, topluma önderlik etme kapasitesi, doğal işçi önderlerinin işçi kitlesi üzerindeki nüfuzu, işçi hareketinin ülkeyi sarsmasına yetmişti.

Günümüzün en önemli meselesi bu sarsıcı gücün yeniden belirleyici hale gelmesi değilse nedir?

Bunun için galiba toplumun artık demografik bakımdan da en önemli sosyal gücü olan işçi sınıfının, bilincinin, örgütlenme kapasitesinin, toplumu değiştirme iddiasının geliştirilmesi gerekiyor. Bir diğer anlatımla, devasa fiziki gücü ile bilinci arasındaki gerilimin giderilmesi.

Geçerken belirtelim ki AKP iktidarının gücü de bu devasa gücün kontrol altına alınmış olmasına (sermaye ve siyasi iktidar tarafından yönetilebilir olmasında) dayanıyor. Ama işçi hareketinin vaziyeti diyalektik olarak da AKP iktidarının en zayıf tarafı. Bir bakıma aşil topuğu.

İşçi sınıfının harekete geçmesinde, hiç kuşkusuz kritik nokta örgütlenmeden düğümleniyor.

Büyük keşifler yapmamıza ihtiyaç yok, malum, işçi sınıfının örgütlenme düzeyi siyasal, sendikal, ve diğer biçimler bakımından son derece düşük derecede: Örgütlü olduğu sendikalar, sağ bürokrasinin kontrolü altında… Siyasal örgütlenmesi son derece zayıf… Devasa fiziki gücünü birbirine bağlayacak, işyerlerini, sektörleri aşan girişimlerden yoksun… Enerjisini birleştirecek öncü işçilerin dayanışması eksik…

Eksik olanlardan biri de  sınıfın hafızasında ve hayalleri içinde bürokratsız sendika tasavvuru…

2012 Gaziantep Tekstil işçileri, geçen yıl İstanbul ve Bursa’da otomotiv ve metal işçilerinin eylemleri, bürokrasinin kontrol altında tutamayacağı sendikal oluşumlara evrilemedi. Ama bu konuda çok önemli adımlara oluşturdu.

Bürokratsız sendika, toplu sözleşmeye bütün işçilerin katıldığı, sendika yöneticilerinin her an geriye çağrılabildiği, makam aracının olmadığı, yöneticinin ortalama ücret düzeyinde ücret aldığı, fabrikasında çalışmaya devam ettiği, en fazla bir dönem yöneticilik yaptığı bir oluşum. Hayal değil, Türkiye işçi sınıfı da uluslararası işçi sınıfı gibi bürokratsız sendikacılık tecrübelerine sahip. Bu sınıfı heyecanlandıracak,  onlara muazzam bir enerji aşılayacak sade, gerçekçi, yeniden-uygulanabilir bir slogana, güçlü bir talebe dönüşemez mi?

2016’nın bürokratsız sendikacılık tasavvurunun, işçi hareketine enerji aşılaması umuduyla…

 

[9 Ocak 2016 tarihinde sendika.org sitesinde yayınlanmıştır.]

Yoruma kapalı