|

AKP üniversitelere saldırıyor, asistanlar işyerlerini savunuyor!

AKP’nin Avrupa Birlikçi ve özelleştirmeci anlayışının rüzgarını yelkenlerine dolduran yeni YÖK Yönetimi, üniversiteleri tasfiyeye üniversitenin kadim emekçileri olan asistanları kapının önüne koyarak başladı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayının sonunda çıkarılan yönetmelik ve ona dayanarak ortaya koyulan hukuk tanımaz idari kararlarla YÖK yönetimi, ülkenin tüm rektörlerini asistanların doktoralarının bitiminde iş akitlerine son vermeye zorlamaktadır. Bu müdahaleye karşı başta İstanbul Üniversitesi asistanları olmak üzere ülkenin tüm asistanları elbirliği içerisinde direniş hatları oluşturmuş ve işten atılmalara karşı düzinelerce sayıda eylemlerle, işgallerle ve iş bırakma eylemleri ile güçlerini göstermişlerdir. Danıştay 8. Dairesinin Eğitim-Sen’in açtığı iptal davasında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen idareciler, “YÖK korkusu” ile asistanların sesine kulaklarını tıkamış ve ülkenin gelecekteki akademisyenlerini iş güvencesiz çalışma koşullarına hapsetmiştir. Mahkeme kararlarını görmezlikten gelmeye varan bu aymazlık, elbet mücadele içerisinde ifşa edilecektir ve sonuçta asistanlarla başlayan işyerini ve işini savunma mücadelesi tüm üniversite mensuplarına sıçrayacaktır. İşçi Kardeşliği Partisi olarak, anılan mücadelede yer alan parti üyelerimizle ve elimizde bulunan imkanlarla kapitalist krizin yarattığı bu zulme karşı direnmeyi görev bildiğimizi ilan etmekten kıvanç duyarız.
Üniversite Çalışanlarının Haksız Yere İşten Çıkartılmaları Durdurulsun!
4-C Zulmüne de 50/d Zulmüne de Son!
Kamu İşçi ve Memurlarına İş Güvencesi Sağlansın!

Yoruma kapalı