|

AKP’nin Sınıf Düşmanlığıyla Yükselen İşçi Direnişleri

İşsizlik oranları artıyor, işçiler her geçen gün daha çok yoksullaşıyor, taşeronlaştırma artık her işkolunda yaygınlaştı, sendikalaşma karşısındaki baskılar devam ediyor, sendikalı işyerlerinde dahi mücadelelerin önü kesiliyor ancak aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi işçi sınıfı tüm bu sistematik saldırılara karşı direnişini yükseltiyor. Sadece 2013 yılında binlerce işçi greve gitti. Ancak halen ateşi sönmeyen ve hatta harlanan Haziran direnişinin yoksullaşan işçi sınıfı ve onun eylemleriyle ortak mücadelede birleştirilmesi şart. Bu mücadele ortaklığının yaratılmasının yollarını üretmek ve geliştirmek temel görevlerimizden biri olmalı.

2013 grev tablosu

2013 yılı Ağustos ayına kadar gerçekleşen grevleri tabloda aktardık. Son süreçteki grevler ve direnişler ise kısaca şöyle.

Feniş Grevi

Gebze Çayırova’da üretim yapan Feniş Alüminyum’un 11 yıldır işçilerine düzenli maaş ödememesi, yalnızca asgari ücretin bir kısmını iki ayda bir ödemesi ve son olarak patronun “iflas ettim” diyerek üretimi durdurması sebebiyle işçiler greve gitme kararı aldılar.

Üç vardiya şeklinde çalışan işçiler son yapılan görüşme doğrultusunda işverenin işçilerin aylık ücretlerini ikiye bölerek iki taksit şeklinde ödeyeceğini taahhüt etmesine karşın, bir süre sonra tekrar ücretleri geciktirmeye başladı. Bunun üzerine Çelik-İş Sendikası’na üye olan işçiler, sendika yetkilileriyle ortaklaşa aldıkları karar sonrası 5 Aralık’tan 15 Aralık tarihine kadar her vardiyada günde bir saat iş bırakma kararı aldı.

Sendika yetkilileri işçilerin ödenmeyen ücretlerini alana dek işgali sürdüreceklerini açıkladı.

Greif Direnişi

İstanbul Hadımköy ve Dudullu’da çuval üretimi yapan Greif fabrikasında 500’ü kadrolu, 1000’i taşeron şirketten 1500 kişi çalışıyor. Taşeron işçiler, firma bünyesinde 44 ayrı taşeron şirket tarafından çalıştırılıyor. Greif fabrikasında yetkili olan Disk Tekstil Sendikası ile fabrika yöneticileri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçiler, 4 ikramiye hakkı, yüzde 30 zam ve taşeronlaştırmanın kaldırılması taleplerinin kabul edilmemesi üzerine Hadımköy’deki fabrikayı işgal ettiler. Direniş devam ediyor.

Zentiva Grevi

Lüleburgaz’da bulunan Zentiva ilaç fabrikasında daralma gerekçesi ile 50 işçi işten çıkarıldı. Olayı protesto etmek isteyen fabrikada çalışan tüm işçiler fabrikayı işgal eylemine başladı. Halen fabrikada
bulunan toplam 418 işçi fabrikayı terk etmiyor.

Yapılan görüşmelerde işçilerden emekliliği gelen 23 kişi gönüllü olarak işten çıkmayı kabul etti. Ancak işveren kalan 27 kişinin de işten çıkarılacağı konusunda ısrar etti. İşçilerin bir kısmının hemen, bir kısmının Haziran sonunda işten çıkarılacağı bilgisi verildi ancak üst üste önce 9 işçi, ardından 7 işçi işten çıkartıldı. Durumu protesto eden işçiler fabrikayı işgal etti.

İş yerinde bir yandan fiili işgal sürerken, öte yandan işçiler iş yavaşlatma eylemi gerçekleştiriyorlar. Petrol-İş Trakya Şubesi, gerekirse şalterleri de indirip üretimi durduracaklarını, işçilerin direnişlerinden ve taleplerinden kesinlikle geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Yatağan Grevi

AKP iktidarının Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini özelleştirilerek sermayenin hizmetine sunmasına yönelik adımlarına karşı işçiler aylardır eylemdeler. Sendikal bürokrasinin hakim olduğu Tes-İş ve Maden-İş sendikalarına üye işçilerin özelleştirme karşıtı eylemleri hız kesmeden devam ediyor. İşçilerin AKP-Cemaat koalisyonu arasındaki rant ve iktidar kavgasıyla birlikte ortaya saçılan rüşvet ve yolsuzlukları teşhir ederek AKP’yi protesto etmeleri, Haziran direnişini simgeleyen sloganları atmaları ayrıca anlamlı bir yerde duruyor.

Asistan Grevleri

19 Şubat tarihinde greve gittiğini açıklayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlarının ardından 17 Mart’ta da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları greve çıktı.

Asistanlar nöbet ertesi izin hakkı, nitelikli uzman eğitim hakkı, aylık nöbet sayısının 130 saati geçmemesi, yeterli asistan hekim kadrosunun açılması, performans ve ek ücret ödemelerinin artırılması gibi taleplerle 14 Mart Tıp Bayramında iş bırakan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları 17 Mart’ta da süresiz grevlerini basına açıkladılar.

Çökmekte olan sağlık sistemi enkazının altında kalmayacağını ifade eden asistanlar gerek İzmir’de gerekse İstanbul’da hastane yönetimiyle yaptıkları görüşmelerden henüz olumlu sonuç alamadılar. Grevler sürüyor.