|

Avrupa İşçi Mitingine katıldık: “Bu Avrupa Bizim Avrupa’mız Değil!

“Bu Avrupa bizim Avrupamız değil” sloganıyla 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Strasbourg’da toplanan Avrupa İşçi Mitinginde Genel Başkanımız Cemal Bilgin de bir konuşma yaptı.

Mitingde Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İrlanda, Türkiye, İngiltere, İşviçre, Macaristan, Yunanistan’dan emekçi ve sendikacı katılımcılar konuşmalarını yaptılar. Bütün ülkelerde yaşanan özelleştirme, deregülasyon, endüstrisizleştirme ve güvencesiz işçileştirme üzerine deneyimler paylaşıldı. Gün boyunca, coşkulu bir kalabalıkla sürem eylem, marşlar ve sloganlarla son buldu.

Cemal Bilgin’in mitingdeki konuşması:

Dostlar, kardeşler,yoldaşlar!

Sizlere Avrupa kıtasının Doğu ucundan Türkiye’den selamlar getirdim.Ben  hem bir işçi sendikası çalışanıyım hem de İKEP’in (İşçilerin Kendi Partisi) bir yöneticisiyim.Yıllardır ülkemde bir hastabakıcı olarak sınıf mücadelesi yürüttüm.Çalıştığım hastanede taşeron olarak çalışan işçileri bir işçi derneğinde örgütledim.Çalıştığım işyerindeki taşeron işçiler bu mücadelemiz sonunda bir dizi hak kazandılar. Ancak kendilerine başvurduğumuz çeşitli sendikaların yönetimlerinin mücadelesi yeterli olmadığından sendikalı olamadığımız gibi ben de işten atıldım. İş Mahkemesine başvurdum, işe iade hakkımı kazandım, ama hastane yönetimi beni işime hala geri almadı. Bu süreçte haklarımızı alabilmek için doğrudan politikaya katılmamız gerektiğine karar verdik ve birçok işçi arkadaşımızla birlikte İşçinin Kendi Partsinin kurucuları arasında yer aldık. Bu parti yeni kuruldu ve hem Türkiye’de hem de dünyada işçi sınıflarının devletlerden ve hükümetlerden bağımsız sesini  duyurmaya çalışacak. Biz hem Türkiye’de bağımsız bir işçi partisi kurmak istiyoruz hem de dünyada. Dünya işçi sınıfı bir partide birleşmedikçe kurtuluşumuzun gerçekleşmeyeceğine inanıyoruz. 2017 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde oluşturulan “Uluslararası İşçi Komitesi”yle bunun ilk adımları atıldı. Şimdi Strasbourg’da bunun Avrupa ayağını kurmaya çalışıyoruz. İstediğimiz parti Türkiye işçi sınıfının bütün mücadeleci işçi akımlarını biraraya getirecek bir işçi sınıfı ittifakı olmayı hedefliyor.

Mücadelemiz büyük patronlar, büyük bankerler, spekülatörler ve asalaklar sınıfına karşı olacak. Onların nasıl kendi aralarında ittifakları ve birlikleri varsa bizim de bu ittifakı kendi içimizde sağlamamız şart. Yoksa yeniliriz.

Benim ülkem Avrupa Birliği üyesi değil ama ülkemizdeki hükümetler AB’nin bütün işçi düşmanı uygulamalarını; yani kıdem hakkının gaspını, iş cinayetlerini, ucuz ve düşük ücret politikalarını, uzun çalışma saatlerini, çocuk işçiliğini, göçmen işçilerin sömürüsünü, kadınların çok yönlü sömürüsünü, güvencesiz ve esnek çalışmayı işçi sınıfına dayatmakta. Bunun yanı sıra IMF’in ve Dünya Bankasının ve tabii ki Avrupa Komisyonunun bütün direktiflerini de aynen uyguluyorlar.

Ayrıca birçok Avrupa ülkesi gibi bizde de emperyalizmin askeri kanadı olan Nato’ya bağlı olduğumuzdan, Afganistan, Libya, Suriye, Irak ve eski Yugoslavya’ya karşı yapılmış olan bütün askeri müdahelelerin tarafı haline geliyoruz. Biz bu statümüzü reddediyoruz. Sizlerin ve bizlerin ortak düşmanı  AB’ye, IMF’ye, Dünya Bankasına, Avrupa Merkez Bankasına ve Nato’ya karşıyız. Hepinizi üyesi olduğum Disk’e (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bağlı Sosyal- İş Sendikası ve yöneticisi olduğum İKEP adına bir kez daha selamlıyorum. Mücadeleniz mücadelemizdir.

*Kahrolsun AB ve AB komisyonunun işçi düşmanı kararları!

*Yaşasın AVRUPA İşçi Sınıfının Birliği!

*Dünya İşçi Partisinin inşası için ileri!

Yoruma kapalı