|

Avrupa işçi sınıfı Avrupa Birliğine karşı ayakta!

İşçi sınıfı Almanya’da da teyakkuzda!

Almanya işçi sınıfı da yılbaşından bu yana kendi varlığını koruyabilmek için sürekli eylem halinde. Hatırlayacağınız gibi Siemens işçileri Mart ayında 20 bin Siemens işçisinin işine son verme planına karşı büyük eylemler gerçekleştirmişlerdi. Aynı şekilde Opel işçileri de fabrikalarının kapatılması girişimine karşı eyleme geçtiler. Avrupa Birliği Brüksel komisyonlarının Alman sosyal devletini çokuluslu şirketlerin çıkarına feda etmek istemesine karşı Alman işçileri mücadelelerine devam ediyorlar.

Bu arada büyük Alman işçi sendikaları konfederasyonlarının Avrupa Birliği direktiflerine uyum göstermeye çalışmalarından dolayı işçilerin mücadelesi, sadece patronlara karşı olmayıp aynı zamanda sendika bürokrasisini de ister istemez karşısına almak zorunda kaldığından oldukça zorlanıyor.