|

Büro emekçileri bir gün iş bıraktı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık İşleri Daire Başkanlığı önünde bir araya
gelen emekçiler, "Artık Yeter! İnsanca Çalışma Koşulları ve Güvenli
Gelecek İstiyoruz" yazan pankartı açarak, hükümeti protesto eden
sloganlar attı.
Basın açıklamasını okuyan BES İşyeri Temsilcisi Dr. Hasan Fehmi Ünal,
SGK Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla 16 ilde hizmet veren SSK Sağlık
İşleri İl Müdürlüklerine ait birimlerde 23 Sosyal Güvenlik Merkezi, 15
ilde de Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi açılmasına karar verildiğini
hatırlatarak, "Yeni açılacak olan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne
personel ihtiyacının geçici görevlendirme yöntemiyle karşılanacağı,
SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na gönderilen yazı ile
bildirilmiştir" diye konuştu. (19.02.09)

Yoruma kapalı