|

Basın açıklaması: Hrant Dink’in katli emperyalizmin ve hizmetkarlarının işidir!

AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesi, Ortadoğuyu ve bütün dünyayı kana bulayanların ve onların hizmetkârlarının işidir.
Hrant Dink Ermeni olduğu için öldürülmüştür. Türk-Ermeni dostluğunu savunduğu için öldürülmüştür. Nasıl Irak’ta Araplar Kürtlere; Kürtler Türklere; Türkler Araplara; Sunniler Şiilere ve Şiiler Sunnilere düşman edilmeye çalışılıyorsa, Türkiye’de de aynı şekilde Türkler Kürtlere; Kürtler Türklere; Sunniler Alevilere; Aleviler Sunnilere, Türkler Ermenilere, Rumlara ve Yahudilere düşman edilmeye çalışılmaktadır.
Bu, herkesin bildiği dünya çokuluslu şirketlerinin “parçala unufak et, hepsi benim olsun!” politikasıdır.Yugoslavya’da, Afganistan’da ve Irak’ta yapılanların Türkiye’de de yapılabilmesi için atılmış bilinçli adımlardır.
Dolayısıyla Hrant Dink’i hangi taşeron şirketin öldürdüğünün hiçbir önemi yoktur. Bu, milletlerarası düşmanlık tohumunun yeşermesinden kimin çıkarı varsa şüphesiz onların işidir ve onların hanesine yazılacaktır.
Bölgemizi ve tabii dünyayı süratle kıyamete sürükleyenler, Hrant Dink’in katilleri ve dolayısıyla Türkiye işçi sınfının kararlı düşmanlarıdır.
İşçi Kardeşliği Partisi ve İşçi Kardeşliği gazetesi olarak Hrant Dink’in katlini barışa ve basın özgürlüğüne indirilmiş ağır bir darbe olarak değerlendiriyor ve şiddetle lanetliyoruz.

Yoruma kapalı