ILC

ILC: Bir İşçi Enternasyonali için Uluslararası Bağlantı Komitesi

 

 ILC, 1991 yılı Ocak ayında Barcelona’da (İspanya), 63 ülkeden işçi sınıfı içindeki çeşitli örgütleri ve siyasal akımları temsil eden delegelerin katıldığı Açık Dünya Konferansı’nda kuruldu. İlk toplantısından bu yana 94 ülkedeki siyasi militanların ve sendikacıların çok eğilimli bir yeniden gruplaşmasıyla büyüdü.

ILC, kendisini var olan uluslararası işçi örgütlerinin yerine koymaz ya da onlarla rekabete girmez. ILC tarihi modeli olarak 1864’te Londra’da kurulan Uluslararası İşçi Derneği’ni, yani I.Enternasyonal’i örnek alır.

ILC’nin amacı; tüm dünyada kapitalizmin vahşi saldırısına karşı mücadele etmek için işçi sınıfını ve dünyanın ezilen halkları ile gençliğini birleştirmeye yardımcı olmaktır.

ILC’nin amacı; işçileri savunmak için samimi bir şekilde mücadele eden tüm akımları, işçi demokrasisi temelinde, çeşitliliğe saygı göstererek ve birleşik eylemi ileriye taşıyacak bir biçimde örgütlemektir.

ILC’nin programı ise açık ve basit: Özelleştirmeye, kuralsızlaştırmaya ve savaşa hayır! ILC, işçi sınıfının küresel kapitalizmin dayattığı esaretten kurtulmasının ancak işçilerin kendileri tarafından elde edilebileceği fikrine sıkı sıkıya bağlıdır. Sınıf mücadelesinin tarihi her türlü kazanımın bağımsız işçi sınıfı örgütlerinin mücadeleleri sonucunda elde edildiğini göstermiştir. Bunun için de tüm dünyada işçilerin bağımsız örgütlerinin özellikle de sendikalarının savunulması çok önemli.

ILC, tüm dünyadan işçi temsilcilerinin katıldığı Açık Dünya Konferansları, bölgesel toplantılar, kampanyalar ve girişimler örgütledi. İşçi Kadınların Haklarının Savunusunda Uluslararası Konferansı topladı. Dünyanın birçok yerinde sendikal faaliyetlerinden dolayı hapsedilen işçi temsilcilerinin serbest bırakılması talebiyle çok sayıda kampanya örgütledi ve örgütlemeye devam ediyor.

ILC, dünya işçi sınıfından haberleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri içeren haftalık bir bülteni üç dilde yayınlıyor.

İletişim: ILC, c/o Parti des Travailleurs – 87, rue du Faubourg Saint-Denis, 7510 Paris/Fransa

İnternet: http://www.owcinfo.org

E-posta: eit.ilc@wanado.fr