|

Cezayir “Devrim için Gençlik” Konferansı

Cezayir İşçi Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı “Devrim için Gençlik Organizasyonu” nun 1. kongresinde çeşitli ülkelerden gelen gençler, Cezayirli kardeşleriyle birlikte gençliğin sorunlarını masaya yatırdı ve çözümler için yol haritasını belirlemeye çalıştı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Cezayir İşçi Partisi Başkanı Louisa Hanoune, gençliğin yaşadığı sorunların çözülmesi için, kendilerine karşı yapılan saldırılara ve haksızlıklara karşı gerek ulusal gerek uluslararası alanda ortak bir mücadele yürütülmesi gerekliliği üzerinde durdu ve uluslararası katılımın da sağlandığı bu konferansın gençliğin mobilizasyonu açısından itici bir güç oluşturmasını umduğunu belirtti.
Yoğun bir programı olan konferans 3 gün sürdü. İsteyen gençlerin söz alarak düşüncelerini belirttiği ve sorularını yönelttiği konferansta, Filistin sorunuyla ilgili konuşması için davet edilen Salah Salah ve Cezayir’deki işçi sınıfı ve Cezayir’deki sendikal mücadele üzerine konuşan Cezayir Birleşik Sendikaları başkanı M. Abdelmadjid Sidi-Saïd gençlikle düşüncelerini paylaştı. Genelde Cezayir gençliğinin sorunları üzerine tartışılsa da hiç kuşku yok ki Türkiye, Bangladeş, İspanya, Fransa ve Filistinli gençlerin katılımı kongreyi uluslararası bir platforma taşıdı. Kongre çalışmaları içinde oluşturulan “savaşa ve sömürüye karşı komisyonu”nda oluşturulan dünya gençliğine ve işçilerine hitaben çıkan çağrı yazısı da bu kongrenin uluslararası misyonunun en büyük göstergesidir.
Konferansta konuşan Salah Salah, İsrail tarafından Filistin halkına karşı uygulanan zulmün bir an önce durdurulması ve bu zulümden başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, rant sağlayan emperyalist ülkelerin oyununun bozulması için gençliğin uluslararası alanda birleşik bir cephe oluşturmasının öneminden bahsetti. Filistin’de yaşanan dramdan ve yıllardır süregelen mücadeleden bahseden Salah Salah, bu sorunun çözümünün, vatandaşların din ve ırk ayrımına uğramadan eşit haklarla yaşayabileceği tek bir Filistin Devletinin oluşturulmasında yattığını söyledi. Cezayir’deki sendikal mücadeleden ve milli sanayinin gerekliliğinden bahseden Cezayir birleşik sendikaları başkanı M. Abdelmadjid Sidi-Saïd’in, sanayileşmeyi milli burjuvazinin gelişmesine bağlaması ağır bir şekilde eleştirildi.
Yukarıda bahsettiğimiz “savaşa ve sömürüye karsı” komisyonun dışında, üç ayrı komisyon daha çalışmalarını yaptı. Bunlardan birisi organizasyondan sorumluyken, diğer ikisi kapitalizmin Cezayir’deki yükseköğretim sistemine dayattığı yeni düzen, LMD (lisans, Master, Doktora karşı reformu) ve güvencesiz iş üzerine çalışmalarını yaptı.
Ayrıca hâlihazırda işçi olan veya üniversitede okuyan işçi adayları olarak, gençliğin problemlerinin işçi sınıfınınkiyle direk bağlantılı olduğu ve bu yüzden de belli kazanımlar elde etmek için verilecek olan mücadelenin işçi sınıfıyla omuz omuza verilmesi gerektiği düşüncesi konferansa hâkimdi.
İçinde partimiz öğrencileri adına katılan üyemizin yaptığı konuşmanın da bulunduğu, uluslararası katılımcıların kendi ülkelerindeki gençliğin yaşadığı sorunlar üzerine yaptığı konuşmalardan da anlaşıldı ki, dünya gençliğinin yaşadığı sorunlar birbirinden çok farklı değil. Emperyalist güçlerin varlıklarını sürdürebilmek için ve kârlarını yükseltmek için başlattıkları savaşlardan, eğitim sistemini değiştirmek için belirledikleri yol haritalarından tek fayda sağlayan kapital sahipleri, yani patronlar.
Bu insanlıkdışı savaşlardan ve eğitim sistemine yapılan saldırılardan en çok zarar gören ise işçiler ve yarının işçileri olan gençler.
Ülkesinde işçilerin sesini meclise taşıyabilecek kadar güçlenmiş olan Cezayir İşçi Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı böylesine büyük bir organizasyon bir şey daha gösterdi ki, o da güçlü bir kitlesel işçi partisinin varlığının sadece işçiler için değil, başta gençlik olmak üzere toplumun bütün ezilen kesimleri için etkili bir mücadele verebileceğidir.
İKP olarak, bu organizasyona ev sahipliği yapan Cezayir İşçi Partisi’ne teşekkür ediyor ve konferansa katılan gençlere çalışmalarında başarılar diliyoruz.  

Yoruma kapalı