|

Cezayir Konferansı’nın Sonuç Toplantısı İstanbul’da Düzenlendi

Aralık ayında Cezayir’de toplanan İşgallere ve Ülkelerin İçişlerine Karışılmasına Karşı, Milletlerin Birliğini ve Egemenliğini Savunmak için Acil Uluslararası Konferans‘ın sonuçları 19 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen Ortadoğu’da Emperyalist Savaşı Durdurmanın Bir Aracı Olarak Uluslararası Cezayir Konferansı başlıklı panelde değerlendirildi.

Cezayir Konferansı delegelerinden Korkut Boratav, Ahmet Tonak ve Şadi Ozansü’nün konuşmacı olarak katıldığı panelde Ortadoğu’da son dönemde gerçekleşen devrimlerin ve savaşların durumu konuşuldu. Emperyalizmin Tunus ve Mısır devrimlerini içerdeki işbirlikçi akımlar vasıtasıyla kontrol altına almak istediği belirtilirken Suriye’ye Libya modeli bir saldırı organize edilmek istendiği ancak Suriye’nin Libya’dan daha dirençli çıktığının altı çizildi. Yaklaşan savaşın Türkiye’de anti-demokratik yapıyı daha da kuvvetlendireceği söylenirken, bu savaşa karşı ortak mücadelenin örülmesi gerektiği vurgulandı.