|

Davutoğlu’nun Zihniyeti Anlaşılandan Çok Daha Tehlikeli

Başbakan Ahmet Davutoğlu geçenlerde zorunlu din dersini savunurken şu mealde bir açıklamada bulundu: “Zamanında üniversitede okurken biz nasıl Marksizm öğrendiysek, şimdi de Ateistlerin din öğrenmesinde hiçbir mahzur yoktur.”

Tabii bu “mantığa” tepki mahiyetinde herkes kendi meşrebince eleştirilerde bulundu. Ve tabii ki bu eleştirilerin içinde en mantıklısı Davutoğlu’na şu soruyu soranıydı: “ İyi o zaman sen de zorunlu din dersinin yanı sıra zorunlu Marksizm dersi koy!”

Oysa üstü kapalı bir tarzda ifade edilmiş de olsa Davutoğlu’nun söylemek istediği aslında şuydu: “Evet bize yıllarca iktisat dersi diye Marksist ekonomi okuttunuz, biz de artık Yeni Türkiyemiz’de siz Ateistlere zorunlu din dersi okutacağız!” Yani Davutoğlu’na göre zorunlu din dersi uygulamasıyla hükümet aslında kısas hukukunu işletiyor! Üniversite profesörü Davutoğlu anlaşılan o ki, yıllarca Marksist iktisat okuyarak çok acı çekmiş, oysa ki ona “Kutsal Kitap”taki Ticaret Hukuku ile ilgili bölümler fazlasıyla yeterliydi.

Anlaşıldığı kadarıyla Davutoğlu Marksizmi bir din zannediyor, yani Ateistlerin dini! Bilmiyor ki, Ateist ya da Ate insan aslında proletaryadan, yani ezilenlerden yana olabileceği gibi pekâlâ burjuvaziden ve ezenlerden yana olabilir. Tıpkı “Müslüman” Davutoğlu gibi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük enternasyonalist Marksistlerinden Rosa Luxemburg şöyle diyor: “Marksizm; ustaların birbirlerine karşılıklı olarak uzmanlık beratları sundukları bir küçük kilise değildir. O, bütün gücünü özeleştiri silâhının şakırtısıyla Tarihin yıldırım darbelerinden alan ihtilâlci bir dünya görüşüdür.” Dinde özeleştiri ya da Tarih anlayışı olur mu?

Her neyse görüldüğü kadarıyla Davutoğlu’nun “mantığında” insanı hayrete düşürecek bir kayma yok. Ama bu “mantığın” içinde taşıdığı sinik saldırganlığı mutlaka teşhir etmek gerekiyor.