|

Emperyalizm ve NATO’ya Karşı Dolmabahçe’ye Yürüyoruz!

İKP’nin de bileşeni olduğu Emperyalizm ve NATO’ya Karşı Eylem Birliği 2 Mart’ta Taksim’de  toplanarak Dolmabahçe’ye yürüyerek ilk eylemini gerçekleştirdi. 20 farklı grubun bir araya gelmesiyle kurulan Eylem Birliği, bu eylemin uzun bir mücadelenin sadece ilk adımı olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili yayınlanan ortak bildiri şöyle:

enkeb-2

DÜNYAYA, BÖLGEMİZE, HALKLARIMIZA!

Emperyalizm ve onun ölüm makinesi NATO, bütün dünyada olduğu gibi bölgemizde de yıllardır milyonlarca insanı kan ve ateşe boğarak sömürü, gasp, yağma ve talanını sürdürmektedir. Bu emperyalist saldırganlık yeni tezgahlarla yine kapımızda.

Önce füze kalkanını Malatya Kürecik’e yerleştirdiler. Sonra, İzmir’de, bölgemizdeki savaşı koordine edecek NATO Ana Karargâhı’nı kurdular.

Son olarak, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle NATO toprakları diye tanımlanan ülkemize patriot füzeleri getirildi. Antep, Maraş ve Adana’ya Patriotları yerleştirdiler. Bunlarla beraber, var olanların yanına yeni ABD’li, Alman ve Hollanda askerleri de gelmiş oldu. Bu patriotlar, emperyalistlerin Suriye ve İran’ı işgal planlarında Türkiye’nin de yer alması ve emperyalizmin ileri karakolu Siyonist İsrail’in korunmasına yöneliktir.

İran, patriot füzelerinin bir dünya savaşına yol açacak adımlardan biri olduğunu söylemektedir.

Rusya, 30 yıl sonra tarihinin en büyük askeri tatbikatlarından birini yapmıştır.

ABD, Suriye’de olmadığı defalarca söylenen kimyasal silahların denetimden çıkması halinde, başta TC olmak üzere, işbirlikçilerini Suriye’ye müdahale için yönlendirmektedir.

Biz, kimyasal silah yalanlarını Irak işgali öncesinden biliyoruz.

Bu yağmacı saldırganlığın bizler için en yakın örneklerinden birisi de Irak’tır. Irak’ta ABD’nin işgali ile kadın-çocuk, yaşlı-genç bir milyondan fazla Iraklı ölmüş, üç milyondan fazla insan yurdundan olmuş, on binlerce kadına tecavüz edilmiştir. Bugün, savaş sırasında kullanılan seyreltilmiş uranyum nedeniyle yüz binlerce bebek ölü ya da sakat doğmaktadır.

Tüm bu devasa silahlarla, bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etme, sömürü ve zulüm düzenini sürdürmek için, sonuçta bölgemizde yaşayan milyonlarca insanın hayatına mal olacak saldırı hazırlıklarını sürdürüyorlar.

enkeb-3Emperyalist savaş budur!

İşgal faaliyetleri için dün Türkiye’ye gelen, bütün dünya halkları için savaş, sömürü, ölüm demek olan ABD’nin dışişleri bakanı, Esad’ın elini sıkmam diyen bu ülkenin dışişleri bakanıyla, başbakanı ve cumhurbaşkanı ile tokalaşmış, “Türkiye ve İsrail, her ikisi de ABD’nin hayati müttefikleridir” demiş, halklarımız için tek bir hayırlı sonuç vermesi mümkün olmayan görüşmeler yapılmıştır.

ABD emperyalizmi, Afganistan, Irak, Libya’dan sonra Suriye’yi hedef tahtasına koymuştur. Sonraki hedef ise İran’dır. TC devleti bu planlara uygun olarak, Suriye’de Suudi Arabistan ve Katar’la birlikte aktif rol oynamakta, tetikçilik yapmaktadır.

Suriye savaşı sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak, bölgeye yayılacak bir savaşı tetikleyecek, içerde saldırılar daha da artacaktır. Suriye’nin kaderi Suriye halklarının özgür iradesiyle, hiçbir emperyalist müdahale olmadan belirlenmelidir.

Başbakan 20 Ocak’ta Antep’te Suriyeli mültecilere yaptığı konuşmada; “Suriye’ye fetih yakın!” açıklamasında bulunmuştur. Bu açıklamayı burada, işçi-emekçilere, halklara yapamıyor. Bunun nedeni, halkın savaş istememesidir.

Kuşkusuz ki, bu pervasız saldırganlığın bir nedeni de, emperyalizm karşıtı duyarlılığın kendisini örgütlü bir şekilde ortaya koyamaması, birlik ve dayanışma içerisinde bir duruş sergileyememiş olmasıdır.

Böylesi bir zemini hazırlayan başka bir faktör de, halkların direnç ruhunu öldüren, örgütlü bir güç olmasını önleyen işbirlikçi güçlerin etkisizleştirme mekanizmalarıdır.

Dolayısıyla, saldırganlığın bu boyutlara gelmesinde, emperyalist merkezlerin bizzat kendileri kadar dünden bugüne tüm işbirlikçi iktidar ve odakları da sorumlu tutuyoruz.

Bu savaşta hangi emperyalist güç kazanırsa kazansın, hangi işbirlikçi devlet kırıntı kaparsa kapsın kaybeden hangi halktan, dinden ya da mezhepten olursa olsun bölgemizde yaşayan tüm halklar olacaktır. Bizim kardeşlerimiz asker olarak ölecek, bizim evlerimize ateş düşecektir. Bu savaşa karar verenler, onların çocukları, savaşta ölmeyecektir.

Alarm veren bu durum karşısında, farklı inanç, ideoloji ve geleneklerden bir araya gelen biz aşağıda isimleri bulunanlar emperyalizme ve NATO’ya karşı bir ortak eylemlilik başlattık.

enkeb-1

Bizler bu topraklarda yaşayan halklar olarak bölgemizde savaş hazırlıklarının sürdüğünü ve savaşın çok yakınlarda olduğunu biliyoruz. Ve bu savaşı istemiyoruz. Bu savaş bizim savaşımız değildir, bu savaş bir avuç sömürücü azınlığın savaşıdır. Bu savaş emperyalistlerin savaşıdır. Halkların birbirleri ile hiçbir sorunu yoktur ve kardeşçe yaşayabilmektedir.

Emperyalizme karşı güçlü bir birlik bütün halkların eşitliği ve özgürlüğünü gerektirir. Bu çerçevede Kürt halkının ve Filistin halkının bütün hak ve özgürlükleri, tüm bölge halklarının ortak sorumluluğudur. Bölgemizde yaşayan bütün halkların özgürlükle ve eşit haklarla geliştireceği kardeşçe yaşamı istiyoruz.

Bu savaş bizim savaşımız değildir. Asla NATO’nun askeri olmayacağız. Bizim emperyalistler ve işbirlikçiler için dökecek bir damla kanımız yoktur.

Emperyalist yağma savaşını durdurmanın tek yolu örgütlenmek ve mücadele etmektir.

NATO’dan çıkılsın!

Topraklarımızdaki tüm emperyalist üsler kapatılsın!

Patriotlar sökülsün!

Tarihimizde 6. Filo’ya karşı yapılan eylemler anti-emperyalist mücadelenin en önemli simgelerindendir. 1 Mart savaş tezkeresinin geçirilemediği tarihin yıldönümünde, 6. Filo’nun denize döküldüğü Dolmabahçe’den sesleniyoruz:

Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!

Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!
EMPERYALİZME ve NATO’YA KARŞI EYLEM BİRLİĞİ