|

Emperyalizm ve NATO’ya Karşı Eylem Birliği Kuruldu

 

İşçi Kardeşliği Partisi’nin (İKP) de bileşeni olduğu Emperyalizm ve NATO’ya Karşı Eylem Birliği, 1 Mart 2013 tarihinde kuruldu. Eylem Birliği’nin kuruluş bildirisini aşağıda okuyabilirsiniz:

enkeb

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYAYA, BÖLGEYE ve HALKLARIMIZA,

EMPERYALİZM ve NATO’YA KARŞI BİRLEŞELİM!

Emperyalizm ve onun ölüm makinesi NATO, bütün dünyada olduğu gibi bölgemizde de yıllardır milyonlarca insanı kan ve ateşe boğarak sömürü, gasp, yağma ve talanı sürdürmektedir.

Bu yağmacı saldırganlığın bizler için en yakın örneklerinden birisi de Irak’tır. Öncesinde Saddam’la birlikte hareket eden emperyalistler sonrasında ise yalanların eşliğinde işgal ettikleri Irak’tan geriye 1,5 milyondan fazla ölü, sayısız tecavüz ve işkence ile her yönden yağmalanmış bir ülke bıraktılar.

Bu emperyalist saldırganlık yeni tezgahlarla artık kapımızda. İrili ufaklı onlarca üs ve çeşitli silahlar yetmezmiş gibi, İzmir’deki NATO üssü, tüm bölgeye yönelik ana operasyon karargahına dönüştürüldü. Malatya Kürecik’e füze kalkanını, Antep, Maraş ve Adana’ya Patriotları yerleştirdiler.

Tüm bu devasa silahlarla, kendi çıkarları ve emelleri için sonuçta bölgemizde yaşayan milyonlarca insanın hayatına mal olacak saldırı hazırlıklarını sürdürüyorlar

Kuşkusuz ki, bu pervasız saldırganlığın bir nedeni de, emperyalizm karşıtı duyarlılığın kendisini örgütlü bir şekilde ortaya koyamaması, birlik ve dayanışma içerisinde bir duruş sergileyememiş olmasıdır.

Böylesi bir zemini hazırlayan başka bir faktör de, halkların direnç ruhunu öldüren, örgütlü bir güç olmasını önleyen işbirlikçi güçlerin etkisizleştirme mekanizmalarıdır.

Dolayısıyla, saldırganlığın bu boyutlara gelmesinde, emperyalist merkezlerin bizzat kendileri kadar dünden bugüne tüm işbirlikçi iktidar ve odakları da sorumlu tutuyoruz.

Alarm veren bu durum karşısında, farklı inanç, ideoloji ve geleneklerden bir araya gelen biz aşağıda isimleri bulunanlar emperyalizme ve NATO’ya karşı bir ortak eylemlilik başlatma kararımızı buradan duyuruyoruz.

Fikirleri, inançları, tecrübeleri farklı olan bizler, oluşturduğumuz bu birliktelik ve dayanışmayı sağlıklı şekilde geliştirmeye çalışacağımız gibi, birbirine karşı yabancılaştırılmış hatta kamplaştırılmış halklarımız arasındaki ilişkilerin de eşitlikçi bir kardeşlik hukukuyla gelişmesi için bütün çalışmalarımızda hassasiyet göstereceğiz.

Aşağıdaki noktalarda ortaklaşmış bu birliktelik, aynı duyarlılık sahibi her kişi ve kurumun da katılımına açıktır.

Bu eylem birlikteliği tam şeffaflıkla hareket edecektir.

Emperyalizme ve NATO’ya karşıtlığımızın, ortak çıkış noktası da sömürü ve zulme karşı onur, adalet, haklar ve özgürlüklerdir. Bütün yeryüzünde olduğu gibi, bu topraklarda da tüm halkların eşit ve özgür geleceğini esas almaktayız.

Emperyalistler kadar sorumlu tuttuğumuz tüm işbirlikçileri de teşhir edip siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki işbirlikçiliğe karşı da kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.

-Emperyalizm ve NATO’ya karşı mücadele ederken, bu üslerin ve silahların bu topraklardan sökülüp atılması bilinç ve eylemliliğini örgütleyeceğiz. Buradaki temel amacımız bütün halkımızın böylesi bir irade ve mücadeleyi kuşanmasıdır.

Tüm yeryüzünün emperyalizme karşı direnen özgür halklarını selamlayarak, emperyalist saldırganlık ve köleliğe karşı aydınlık gelecek, onurlu ve insanca bir yaşam için herkesi bu birlikteliğe ve mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.

EMPERYALİZME ve NATO’YA KARŞI EYLEM BİRLİĞİ

AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
Anti-Kapitalist Müslümanlar
BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) İstanbul İl Örgütü
Emek ve Adalet Platformu
EMEP (EMEK Partisi)
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
FHDD (Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği)
İKP (İşçi Kardeşliği Partisi)
İştiraki
Kaldıraç
Kudüs-Der (Kudüs İslami Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)
Makbul Adımlar
ÖDAD (Özgür Demokratik Alevi Derneği)
Özgür Açılım
Sakarya Dayanışma Derneği
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)
Türkiye Gerçeği
UİD-DER (Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği)
Uyanış ve Vahdet