|

Eskişehir’de “15-16 Haziran Direnişi” Paneli

gücümüz-birligimizden-gelir

Eskişehir Eğitim-Sen şubesinin düzenlemiş olduğu panel, 21 Haziran’da KESK salonunda gerçekleştirildi. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu görülen panele işçi sendikalarından beklenen katılımın olmaması düşündürücüydü. Panele konuşmacı olarak Eğitim-Sen Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu ve partimizin genel başkanı Zeki Kılıçaslan katıldı. Aydoğanoğlu 15-16 Haziran eylemlerinin Türkiye işçi sınıfı tarihi içindeki yerini ve önemini vurguladığı konuşmasında, bu eylemlerde başarıyı getiren arka planı anlattı. Özellikle işyeri örgütlülüğünün ve işçilere sendikaların vermiş olduğu eğitimin öneminin altını çizdi.

Kılıçaslan ise 1970’lerdeki işçi sınıfı profili ile günümüz işçi sınıfı profili arasındaki diyalektik ilişkiyi çarpıcı örneklerle açıkladı. 70’lerdeki sol içi tartışmaların büyümesi ile sol ile sınıf arasındaki kopmanın giderek arttığını söyledi. Sol-sağ ayrışmasının sınıfsal bir ayrım olmadığı, işçi sınıfının yapay ayrımlardan uzaklaşıp kendi ortak çıkarları temelinde sınıf kimliğini öne çıkarmasının tek çare olduğunu belirtti. Panelin ikinci bölümünde salondan soru ve katkılar alındı.15-16 haziran

Yoruma kapalı