|

Fransa: Genel Grevin Hazırlığını Yapın!

  • La Tribune des Travailleurs (İşçilerin Kürsüsü) 219. sayı özel günlük eki, 20 Aralık 2019, Cuma

Hükümetin inadı bize Macron-Philippe Planının geri çekilmesini dayatmak dışında bir seçenek bırakmıyor.

Genel Grevi hazırlayın!

Başyazı

Günlük bir gazeteden çok fazlası olan Le Monde esasen Beşinci Cumhuriyete hizmet eden kurumlardan birisidir. Bu sıfatıyla da bu gazete hiçbir zaman kapitalizmin “düzeninin” yeniden tesis edilmesine işaret eden en küçük bir sinyali bile kaçırmaz. Bugün itibarı ile bu, grevin sona ermesidir… Dolayısıyla bugün 20 Aralık’ta şevkle şu manşeti atmışlardır: “Emeklilik reformu: Hükümet Noel öncesi sendikalar cephesinde bir çatlak yarattı.”

Bu konuya daha yakından bakarsak şaşıracak hiçbir şey olmadığını görürüz. Aslında baştan itibaren puan temelli emeklilik sistemi ilkesine sıcak bakmış denebilecek olan UNSA(1) yönetimi hükümetin açıklamalarında kimi açık kapılar arıyormuş gibi yapıyor; CFDT(2) yönetimi ise yine bu açıklamalarda olumlu unsurlar arıyor ve tüm bunlar zaten tahmin edilebilir olan senaryodur.  Ancak yine şu da şaşırtıcı değil ki, grevden dolayı kapanmış olan işletmelerde veya işin yavaşlamış olduğu işletmelerde ya da idari hizmetlerde ve tatil dolayısıyla kapanmış olan okullarda, durum grevi sürdürmek yönündeki mesajların geçirgenliğinin azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Her şeye karşın 5 Aralık’tan bu yana devam etmekte olan rejimin bu en büyük toplumsal ve siyasal krizi sonlanmaya doğru mu ilerliyor? Le Monde öyle olmasını umuyor ama yine de ihtiyatlı ve bu açıklamaların “greve gitmiş olanlarca, özellikle de CFDT ve UNSA üyesi olanlarca nasıl karşılanacağını bilmek” istiyor. Aynı makalede Sarkozy’nin eski sosyal politika danışmanı olan Raymond Soubie şu uyarıyı yapıyor: “Esas sorun tabanda. Onların nasıl tepki vereceğini görmemiz gerekiyor.”

Aslında bütün mesele de bu. 13 Eylül’deki kitlesel RATP(3) grevinden bu yana eylemleri 5 Aralık’a doğru iten güç tabandan geldi. Kitle toplantıları ve delege toplantılarındaki muazzam artış tabandan yükseldi ve buralarda grev komiteleri seçilerek kararlar doğrultusunda yetkilendirildi. “Yasa geri çekilsin!” sloganı herkesin ortak sloganı olarak  tabandan yukarıya doğru yükseltilerek kabul ettirildi.  Ve bugün de SNFC (devlet demiryolları) ve RATP işçileri tabanda -sendika üyelikleri ne olursa olsun- mücadeleye devam etmeyi kararlaştırdılar.

Buradan yukarıda, sendika yönetimlerinde alınan kararların ikincil önemde olduğu sonucunu mu çıkarmalıyız. Elbette değil! Tabandaki mücadelenin biçim ve araçlarına karar veren işçilerin kendi yöneticilerinden sorumluluklarını yerine getirmelerini bekleme hakkı vardır. Dün konfederal düzeydeki FO, CGT, FSU ve Solidaires sendikalar arası komitesi yasanın geri çekilmesi talebini tekrarladı ve yeni bir eylem günü çağrısı yaptı. Bu çelişkili bir karardır: Birdir bir gibi eylem günlerinin ardarda geldiği eylem biçiminin işçilerin güçlerini harcayarak yorulmayı ve dağılmayı getirme riski vardır. Hükümetin inadının karşısında yasayı geri çekmeyi dayatmanın en kısa yolu her yerde genel greve hazır olunması çağrısı yapmaktan geçmektedir.

Notlar

(1) Özerk Sendikalar Birliği.

(2) Fransa Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu

(3) Paris bölgesi ulaşım ağı