|

Hitler değil Fujimori

Türkiye’de bir süredir son derece yanlış bir biçimde Tayyip Erdoğan’a Hitler benzetmesi yapılıyor. Deniliyor ki, “O da seçimlerle iktidara gelmişti, ama sonrasında diktatörlüğünü ilân etti. Şimdi aynı şeyi Tayyip yapıyor, o da diktatör oluyor, yani Hitler’e benziyor. Dolayısıyla seçimlerle iktidara gelmek diktatörlüğe engel değil.” Bu söylenenler içinde bir tek seçimlerle iktidara gelmenin bir kapitalist şiddet rejimi oluşturmaya engel olmadığı önermesi doğru, geri kalanların hepsi boş lâf. Birincisi, Hitler dünyanın ABD’den sonra en güçlü emperyalist ülkesi olan Almanya’da ortaya çıktı. İkincisi, iktidara gelişiyle dünyanın kaderini değiştirdi, dünya kapitalizminin varlığını bugüne kadar korumasında emperyalizme en büyük hizmeti sundu. Tayyip’e gelince, o, Türkiye gibi emperyalizme bağımlı fukara bir ülkenin başında ve dolayısıyla Hitler’in gücüne hiç sahip olmadı.

FujimoriAma Türkiye’ye ve Tayyip Erdoğan’a benzeyen bir başka ülke ve onun diktatör başkanı oldu. Bu ülke Peru’dur ve başkanı da Alberto Fujimori’dir. Bilindiği gibi Japon asıllı bir Perulu olan Fujimori bu yoksul Latin Amerika ülkesinde 1990-2000 yılları arasında başkanlık yaptı, hem de ne başkanlık. Önce aynen Tayyip gibi 1990’da kimsenin beklemediği bir şekilde çok da yüksek oy almayarak iktidara geldi. Ama iki yıl sonra kendi iktidarına karşı darbe yaparak parlamentoyu fesh etti ve diktatörlüğünü ilân etti. 1995 yılında yapılan seçimleri, komşusu Ekvador’la giriştiği sınır çatışması başarıları sayesinde (Suriye ile kıyaslayın) yüzde 73 oyla kazandı. Ardından bir dizi yolsuzluğa adı karıştı. Peru’nun bütün kamusal alanlarını ve madenlerini emperyalist şirketlere peşkeş çekti. Bu yetmezmiş gibi (size yabancı gelmeyecek ama) rüşvet kasetleri piyasaya çıktı. Bütün bunlara rağmen 2000 yılında yapılan seçimleri yüzde 51,3 oyla yeniden kazandı. Ama işte zurnanın zırt dediği yer burasıydı, Fujimori gelişen kitle muhalefeti sonucu, yaptığı bütün servetle birlikte memleketi Japonya’ya kaçtı. Şu anda Peru’da toplam 32 yıllık hapis cezasını çekmek üzere bu ülkenin cezaevinde yatıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Hitler’e değil Fujimori’ye benziyor. İnşallah kaderi benzemez!