|

İşçi çıkaran işyerleri millileştirilsin

Hükümet inkara devam ederken, kriz Türkiye’yi vurdu bile. Başta otomotiv olmak üzere pek çok fabrika işçileri zorla ücretli, ücretsiz izne çıkarma, olmadı küçülme adı altında işçi atma yöntemlerine başvuruyor. Hatta bazı şirketler işçi çıkaracaklarını hemen basına duyuruyorlar ki borsalardaki hisse sahipleri memnun olsun ve hisselerini satmasınlar.
Dünyada ise zaten birkaç aydır General Motors, Siemens, Toyota vb. büyük firmalar yapacakları kitlesel işten çıkarmaları, kapatacakları fabrikaları duyuruyorlar.
Soruyoruz: kriz yok, her şey güzelken, bu şirketler işçilerine refahtan pay verdiler mi? Bu refahın tek yaratıcısı olan işçi sınıfı bunun yararını görebildi mi? Yoksa aynı maaşına üç beş kuruş primle beraber mahkum mu kaldı?
Diyoruz ki: madem refahın sefasını sermaye tek başına sürdü, krizin cefasını da tek başına çekmelidir. Yok eğer çekemiyor, iflas ederim diyorsa bu işi bilmiyor demektir. O zaman yapılması gereken üretim araçlarını idare edemeyen sermayenin elinden o araçları almak, işçi çıkaran işyerlerini millileştirmektir.

Yoruma kapalı