|

IBM Türk sendika düşmanlığına devam ediyor

Bilişim sektöründe son yıllardaki ilk sendikalaşma mücadelesi IBM Türk işvereninin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sendikal mücadelenin başını çeken Berk Alev, Elvan Demircioğlu ve Nedim Akay gerçek dışı gerekçelerle işten çıkarıldı.
Önceki sayılarımızda aktardığımız üzere bilişim sektöründe son yıllarda bir ilk olarak IBM Türk çalışanları Tez Koop-İş’e üye olmuşlar ve toplu sözleşme yetkisi için başvuruda bulunmuşlardı. Bunun üzerine IBM Türk işvereni önce üye sayısına, sonra işkoluna itirazda bulundu. Bu itirazlar nedeniyle toplu sözleşmenin yapılması yaklaşık bir yıl gecikmiş durumda ve davalar halen sürüyor.
IBM çalışanları buna karşı çeşitli işverenlerini protesto eylemlerine giriştiler. www.bilisimsendikasi.org adresli internet sitesinden seslerini duyurdular, Second Life isimli sanal dünya sisteminde eylem yaptılar, IBM’in 70. yılı sebebiyle düzenlenen etkinliğe yurtdışından gelen katılımcıları mücadeleleri hakkında bilgilendirmek üzere eylemler yaptılar, işyeri önünde basın açıklamasında bulundular…
Muhabirimizin görüştüğü Nedim Akay ve Elvan Demircioğlu, işten atılmalara karşı hukuki süreci başlattıklarını belirttiler. Aynı zamanda beyaz yakalı çalışanların sorunlarını duyurmak amacıyla haftalık olarak yapılacak Plaza Eylemleri başlatılacak.
Aynı sırada Bilişimde Örgütlenme adıyla faaliyet gösteren bilişim çalışanlarından oluşan bir grup sektörün sendikalaşmasını sağlamak için mücadele ediyor. EMO’nun da desteklediği grup bu amaçla çalışanlara yönelik çalışan haklarıyla ilgili paneller düzenlenmiş durumda, yenileri de planlanıyor. Elvan Demircioğlu’nun Tez Koop-İş bünyesinde kurulacak olan Bilişim Örgütlenme Bürosu’nun başına geçmesi de bu süreci hızlandıracak.
Bilişimde Örgütlenme grubu iki haftada bir düzenli aralıklarla toplanıyor. Toplantılara tüm sektör çalışanları, STK temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler vb. katılabilir.
İKP olarak sendikalaşma hakkını engelleyenlerin TCK 118’den yargılanmalarını talep ediyoruz.

Yoruma kapalı