|

İKP Söyleşileri Eskişehir’de Gerçekleştirildi

Üç oturum halinde yapılan söyleşide; Alican Zorbozan “Borç krizi mi sistem krizi mi? Yunanistan’da neler oluyor?” başlığında Yunanistan’ın nasıl bir yıkıma sürüklendiği, troykanın çözüm için önerdiği acı reçetenin yarattığı sonuçlar üzerinde durdu. İkinci oturumda konuşan Şadi Ozansü; emperyalizmin “Arap Baharı” olarak lanse ettiği Kuzey Afrika’daki devrimlerin ve karşı-devrimlerin birbiriyle ilişkisini ve birbirine benzemeyen yönlerini ele aldı. Tartışma özellikle Tunus, Libya ve Suriye üzerinde yoğunlaştı. Son bölümde ise bütün bu gelişmelerin Türkiye işçi sınıfı ve sendikaları üzerindeki yansımaları üzerinde duruldu. Doğan Fennibay, işçi sendikalarının karşı karşıya olduğu korparatist saldırıya ve Türk-İş özelinde Sendikal Güç Birliği Platformu’na değindi. Mahir Hamdi Sarı ise kamu emekçileri sendikaları ve özelde KESK’in yaşamakta olduğu krizin nedenlerine değindi. Oldukça verimli geçen söyleşilerin devamı mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek.