|

İKP teşkilatlanmada yaz sıcağı dinlemiyor

Zonguldak
İKP Genel Başkanı Zeki Kılı­çaslan, Başkan Yardımcısı Şadi Ozansü ve Genel Saymanı Nevzat Kulaoğlu örgütlenme ve çeşitli zi­yaretler için 20–21 Haziran 2009 tarihlerinde Zonguldak’taydılar.
Bir grup maden işçisi ile buluşan İKP heyeti, birlikte Genel Maden İşçi­leri Sendikası genel merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Ramis MUSLU ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile gö­rüştü. İKP heyeti ayrıca Zonguldak’ta günlük olarak yayınlanan Halkın Sesi gazetesi merkezini ziyaret etti. Burada İKP genel başkanı ile yapılan röportaj Halkın Sesi gazetesinde yayınlandı.
Bunlar dışında İKP açısından önemli gelişme ise bir grup emekli veya halen çalışan maden işçisinin İKP’nin Zonguldak örgütlenmesi için adım atması oldu. Zonguldak’ta gerek 1980 öncesi gerekse daha sonraki sendikal mücadelelerde ve işçi sınıfının siyasal olarak örgütlen­me mücadelesinde önde görev almış emekli maden işçisi ve yazar Kadir TUNCER, İKP’nin Zonguldak tem­silciliği görevini üstlendi. İKP önü­müzdeki aylar içinde Zonguldak İl örgütünü kurmayı hedeflemektedir.
Tekirdağ – Çorlu
İKP kuruluşundan beri başta Çorlu olmak üzere Trakya sanayi bölgesini örgütlenme açısından öncelikli bölge olarak belirledi. Partinin kuruluş çalış­malarından beri imkânlar ölçüsünde bölgeye zaman ayrıldı. Çorlu’dan iki metal işçisi arkadaşımız İKP kurucusu oldu. Şimdiye kadar çeşitli zaman­larda yapılan toplantılara başta metal ve tekstil olmak üzere çeşitli iş kol­larından yüzü aşkın işçi, emekli işçi ve az sayıda da olsa çiftçi katıldı. Bu işçi arkadaşlarımızın hemen hemen tümü ilk defa aktif siyasal mücadele ile ilgilenen ve önceden çok değişik siyasi partilere oy vermiş işçilerdi. Şimdiye kadar bu işçi arkadaşlardan 20’den fazlası İKP’ye üye oldu. Fakat gerek partinin mali olanaklarının kısıtlılığı gerekse işçi arkadaşlarımızın siyasal deneyim eksikliği nedeni ile şimdiye kadar çeşitli faaliyetler yürü­tülse de bir parti merkezi açılamadı.
Son olarak 4 ve 5 Temmuz gün­lerinde Tekirdağ merkezinde ve Çorlu’da İKP genel başkanının da katılımı ile yapılan iki toplantıda Tekirdağ ve Çorlu örgütlenmesi için önemli adımlar atıldı. Tekirdağ mer­kezde sendikal deneyimi olan emekli bir cam işçisi, gıda işçileri, bir çiftçi ve bir küçük esnaf arkadaşın katı­lımı ile yapılan toplantıda Tekirdağ ilinin oluşumu için karar alındı.
Çorlu’da işçi arkadaşlarla yapılan toplantıda ise değişik iş kollarından işçiler, bir çiftçi ve bir ev kadını ar­kadaşımız tarafından geçici bir ko­mite oluşturuldu. Bu komite aracılığı ile Eylül ayı içinde Çorlu’da bir ilçe örgütü lokali açılması hedefi benim­sendi ve bu konuda karar alındı.

Yoruma kapalı