|

İKP/TBİP “İşçi Sınıfı Hattında Sonuna Kadar Devam” Diyor!

2006 yılında “sermayeden ve devletten bağımsız” bir kitlesel işçi partisinin inşası amacıyla kurulan ve daha sonra Türkiye Birleşik İşçi Partisi adını alan İşçi Kardeşliği Partisi’nin ilk Genel Başkanı Zeki Kılıçaslan’ın 24.10.2010 tarihinde, kurucusu olduğu partiden istifa ederek liderliğini Numan Kurtulmuş’un yaptığı, Saadet Partisi’nden koparak kurulmaya çalışılan bir MÜSİAD’cı patron partisine katılma kararı alması, parti üyelerimiz arasında derin bir üzüntü yaratmış olmakla beraber partimizin bugüne kadar izlemiş olduğu tutarlı anti-kapitalist ve anti-emperyalist çizgideki ısrarın haklılığını da pekiştirmiş bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Numan Kurtulmuş’un parti girişimi Saadet Partisi’ne ve Erbakan’a karşı bir AKP ve emperyalizm operasyonudur. Zaten Kurtulmuş’un bütün AKP ve Fethullah Efendi kanallarında bir anda boy göstermesi ve şişirilmesi de bunun açık kanıtıdır. Partimizin eski Genel Başkanı Zeki Kılıçaslan’ın onlarca yıllık tertemiz politik geçmişini gölgeleyecek böyle bir operasyona âlet olmuş olması sadece sosyalist hareket için değil, ama esas olarak Türkiye işçi sınıfının her türlü patron ve mezhepten bağımsız mücadelesi için de yaralayıcı olmuştur. Kendisinin en kısa zamanda “aslına rücu etmesi” dileğimizdir. TBİP geçmişte olduğu gibi bugün de sermayenin “sağcısı”na da “solcusu”na da karşı durmaya devam edecektir. Ne kendine solculuk etiketi takan “müteahhitler” ve ne de “Anadolu çakalları” uluslararası işçi sınıfının dünya uygarlığını kurtarma mücadelesinin önünde duramayacaklardır.

İKP/TBİP işçi sınıfının kurtuluşunun sadece ve sadece işçi sınıfının kendi eseri olacağı düsturundan hareketle yerli ve yabancı patronlarla devletten bağımsız bir çizgiyi olabilecek en büyük kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini dost düşman herkese bir kez daha ilân etmeyi görev bilir.