|

Kadınlar Yasanın Peşini Bırakmıyor

237 kadın örgütünün oluşturduğu Şiddete Son Platformu 3 Mart’ta İstanbul, Ankara, İzmir ve 14 farklı ilde eşzamanlı olarak yaptığı basın açıklamalarında kamuoyunda Şiddet Yasası olarak bilinen yasaya ilişkin tepki ve taleplerini dile getirdi.

Tasarının “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı” olan isminin çok kısa bir zamanda “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” olarak değiştirilmesi tepkilere yol açmış, hükümetin şiddetin engellenmesini ailenin korunmasına yönelik bir politika olarak görmesinin bütün kadınlar açısından yol açtığı riskler ifade edilmişti.

Şiddete Son Platformu; geldikleri süreçte hükümetin kadın örgütlerinin önlerine yeni engeller çıkartarak asli talepler üzerine yoğunlaşılmasını engellediğini, kadın örgütlerinin deneyimlerinin yasaya aktarılmasının böylelikle önüne geçildiğini aktardı.

*Basın açıklamasının tam metni için tıklayın.

Yoruma kapalı