|

Kamuda 130 bin emekçi sözleşmeli çalışıyor

Devlet Personel Başkanı Jale Aygül’ün açıklamasına göre, genel bütçeli kamu kurumlarında; 1 milyon 493 bin memur ve 90 bin 693 sözleşmeli personel var. Özel bütçeli kurumlarda, 185 bin 156 memur, 9 bin 645 sözleşmeli personel var. Döner sermayeli kurumlarda ise sadece 8 bin 139 memura karşılık, sözleşmeli sayısı 28 bin 745’e fırlıyor. Bu hesaba göre, adı geçen kurumlarda çalışan sözleşmeli personel sayısı 130 bini geçiyor.
Eğitim ve sağlıkta sözleşmeli çok fazla
Çalışanların bakanlıklara göre dağılımı da ilginç. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 654 bin 765 memur ve 35 bin 885 sözleşmeli personel çalışırken; Sağlık Bakanlığı 273 bin 128 memur ve 51 bin 26 sözleşmeli personel istihdam ediyor.
4/C’de 23 bin kişi var
Bunlar haricinde, kamuda, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B kapsamında 106 bin 809, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personel Çalıştırılması Kanunu kapsamında 16 bin 727, sanatçı kadrosunda 3 bin 292, diğer sözleşmeli personel kapsamında 2 bin 67 kişi istihdam ediliyor. Devlet Memurları Kanunun 4/C kapsamında ise 23 bin 56 pozisyon bulunuyor.
(17.02.2009)

Yoruma kapalı