|

Kenan Evren yargılanabilir mi?

Daha önce de söyledik. Tabii ki  yargılanabilir. Büyük yanılgı; Kenan Evren’in hiçbir şekilde yargılanamayacağına  kendini ikna edip, bunu talep ederek güya AKP’yi köşeye sıkıştıracağı ya da daha  da ahmakçası onu “demokratikleşme” adımları atmaya zorlayacağı düşüncesiydi.  Yakın tarih, ABD emperyalizminin çeşitli sömürge ya da yarı-sömürge ülkelerde  kendi çıkarları için kullandığı yöneticileri bir çırpıda ne kadar kolaylıkla  harcadığının örnekleriyle doludur.
27 Mayıs 1960 sabahı Türkiye’de  radyodan “NATO’ya ve CENTO’ya bağlıyız” açıklamasını okuyan Amerikancı albay  Türkeş, Amerikancı Menderes’in idam sehpasını çatmıyor muydu?Şili’nin  Amerikancı diktatörü General Augusto Pinochet hayatının son yıllarında gene ABD  emperyalizminin suç ortakları İngiliz ve İspanyol emperyalizmlerinin mahkemeleri  tarafından süründürülmedi mi?
Hepsinden daha beteri yıllarca ABD hesabına  uyuşturucu kaçakçılığı yapmış Panama diktatörü Noriega’nın birdenbire  “gerçekten” bu işi yaptığına karar verilip, üstelik ülkesi işgal edilerek  koltuğundan indirilip doğrudan ABD hapishanelerine bir de “fişlenerek” adî  mahkumlarla aynı karavanaya talim ettirildiği unutuldu mu?
Yugoslavya’nın  parçalanmasında kendisine emperyalizm tarafından biçilen rolü büyük bir iştahla  oynayan Miloşeviç  ya da Karaziç aynı akıbetleri paylaşmadılar mı?
Ya da  yıllarca ABD emperyalizmi tarafından İran’a ve daha sonra Kuveyt’e saldırmasına  yeşil ışık yakılan, Halepçe’de 5 bin Kürdü, 300 bin Şii’yi katletmesine göz  yumulan Saddam Hüseyin’in bizdeki Ergenekon benzeri düzmece mahkemelerde  yargılanıp, üstelik ABD emperyalist valiliği tarafından bizzat can düşmanı  Şiilere teslim edilerek idam ettirildiği belleklerimizden silindi  mi?
Emperyalizmin kanlı tarihi bu örneklerle doludur, kimbilir belki de  bugünkü kurban hepsinin son on yıllık gözdesi Kaddafi’dir.
Dolayısıyla  tabii ki Kenan Evren de yargılanabilir ve üstelik bu “yargılama” 12 Haziran  seçim sathı mahallinde hükümete çok arzulayacağı bir iki puanı da  kazandırabilir. Ne ki, 12 Eylül’le hesaplaşmak Kenan Evren ve hempalarının  yargılanmasından çok,12 Eylül’ün yüzde 10 seçim barajıyla, yani demokrasiye  koyduğu barajla hesaplaşmak olduğundan ve bundan da vebadan kaçar gibi özenle  kaçınıldığından ortada göz boyamanın dışında hiçbir samimiyet olmadığı kolayca  görülecektir.

Şadi Ozansü

Yoruma kapalı