|

Kendine “AK” Parti diyen AKP’nin elleri 30 madencinin kanına bulanmıştır

Zonguldak’ta otuz maden işçinin ölmesi yüreğimizi yaktı, öfkemizi arttırdı. Patron yanlıları büyük bir ahlaksızlıkla ‘kader’ deyip olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Patronların gazeteleri büyük bir pişkinlikle “Karadır Bahtımız Kara” diye başlık atıyorlar.
Onların bahtı değil yüzleri kara!
Madencilerin her gün girdikleri mezar gibi ocaklarda ölmesinin sorumlusu iş güvenliği önlemlerini almayanlardır, gerekli denetimleri yapmayanlardır. Sorumlular hemen cezalandırılmalı, gerekli güvenlik önlemleri derhal alınmalıdır. Ama iş burada bitmez çünkü sorunun asıl kaynağı başkadır.
Madencilerin katili özelleştirme politikalarıdır
Katiller, ‘rödevans’ adını verdikleri uygulamayla hak, hukuk dinlemeden kamunun ocaklarını mafyaya peşkeş çekenlerdir. Ocakların işletmesinin patronlara kiralanması demek olan rödevansın uygulanmasının önündeki kanunları, engelleri yavaş yavaş ortadan kaldıranlar, halkın madenlerini parça palca patronlara verenler suçludur. Katiller, yörenin insanlarını beş kuruşa özel ocaklara sürükleyenlerdir. ‘Rödevans’la yetinmeyip kamu ocaklarına özel sektörü sokanlardır. Önce kamu ocaklarındaki yan hizmetleri, daha sonra asıl işi taşeronlara verenlerdir.
Katiller, bir zamanlar “ocakları kapatacağız” diye halkı tehdit edenler, sonra Zonguldak’a gidip “işçi alacağız” diye müjde verenler, aldıkları işçilere düşük maaş verip, mevcut işçilerin maaşlarını düşürenlerdir. “Devlet ocakları piyasada rekabet etmelidir, rekabet edebilmesi için ucuza kömür üretebilmelidir” diyen; ocaklara yatırım yapmak yerine mevcut teknolojiyi söküp atanlar; ucuz olsun diye madencileri köle gibi çalıştıranlardır.
Madencilerin katili AKP hükümeti ve yardakçılarıdır!
Zonguldak madencileri Türkiye’yi ilk yıllarından bu yana ayakta tutmuşlardır. Bugün özel bir üniversitenin kampüsü olan, uzun yıllar İstanbul’a elektrik sağlayan Silahtar santrali Zonguldak madenlerinden giden kömürle işlemiştir. Bilhassa inşaat sektörüne hammadde sağlayan Karabük, otomotiv ve beyaz eşya sanayilerine hammadde sağlayan Ereğli Demir Çelik fabrikalarına kömür, Zonguldak madencilerinden gitmiştir. İnşaat, otomotiv, beyaz eşya sektöründe büyüyen Türkiye’nin büyük patronlarının yediği her lokmada Zonguldak madencilerinin hakkı vardır.
Madenlere gerekli yatırımı yapmayıp, sonra Zonguldak kömürü pahalı deyip kömür ithalatı yapanlar… Kamuya ait elektrik santrallerini küçülten, satan, özel elektrik santralleri yaptıran, demir-çelik fabrikalarını özelleştirip Zonguldak kömürünün yüzüne bakmaz olanlar… Zonguldak kömürünü vahşi piyasanın koynuna atıp, ucuza kömür satabilmek için, ucuza kalitesiz kömür üretebilmek için madenciyi ucuza, kötü koşullarda çalıştıranlar…
Madencilerin katili patronlar ve patronculardır!
Zonguldak madencisi katillerine hakkını helal etmemelidir! En güçlü taleplerini, en güçlü şekilde yükseltmelidir.
Zonguldak kömür havzasındaki tüm özelleştirmeler derhal durdurulmalıdır. Tüm havza millileştirilmelidir.
Halkı nükleer rekabetin içine, yani Orta Doğu’daki işgalin ortasına iten Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinden kurtulmak şarttır. Emperyalizmden bağımsız milli enerji politikası geliştirilmelidir.
Demir-çelik fabrikaları ve bölgedeki elektrik santralleri derhal millileştirilmelidir. Yurtdışından kömür alımına kota getirilmeli, Zonguldak’tan kömür alımı zorunlu hale getirilmelidir. Tüm büyük sanayi kuruluşları millileştirilmelidir, emperyalizmden koparılıp halka ait fabrikalardan hammadde almaları sağlanmalıdır. Emperyalizmden bağımsız bir milli sanayi politikası şarttır.
Gerek madenlerin, gerek tüm sanayi kuruluşlarının verimliliğinin arttırılması için teknolojik yatırımlar yapılmalıdır. Bunun finansmanı, özel bankaların mallarına el konulması ve oluşturulacak tek bir milli bankayla sağlanabilir.
İlk adımı Genel Maden-İs atabilir; Büyük Madenci Grevi’ndeki gibi katillerinin karşına dikilmelidir.
Her bir işçi ölümü haberiyle yüreği yanan tüm işçiler, emekçiler, yoksul köylüler, işsizler hesap sormalıdır. Halkımızın yeri patronların ve patroncuların değil, işçilerin safıdır.
Vakit seferberlik vaktidir.