|

Mahmud Abbas’a Açık Mektup: Teslim Olmak Yok!

108 önde gelen Filistinli tarafından imzalanan bu metin 1Bu açık mektup uzun tartışmaların ardından imzaların toplanması, doğrulanması, takibi ve gelecek bir cevabın üzerine tavır alınması görevleri verilen, Dr. Hani Faris, Dr. Saree Makdisi ve Dr. Seif Da’na’dan oluşan bir koordinasyon komitesince kaleme alınmıştır. 10 Nisan 2014’te Mahmud Abbas’a elden teslim edildi.

 

 

 

Sayın Mahmud Abbas,
Filistin Ulusal Yönetimi Cumhurbaşkanı,
Ramallah/Filistin

5 Nisan 2014

Sayın Cumhurbaşkanı Abbas,

Filistin halkının tüm geçmiş ve mevcut haklarını ve taleplerini çözeceğini iddia eden nihai bir anlaşmaya varmak üzere Filistin Ulusal Yönetimi üzerinde İsrail ve ABD Yönetimi tarafından uygulanan yoğun basıncı göz önüne alarak ve İsrail’in alışıldık şekilde kendi sözlerini yerine getirmeyerek yol açtığı görüşmelerdeki mevcut kesintiyi düşünerek, biz Filistin davasına uzun zamandır bağlı Filistinli ve diğer Arap kökenli akademisyenler ve uzmanlar olarak size şu mesajı iletiyoruz:

1. Tüm Filistinlilerin milli hakları için sıkı durmanızı istiyoruz ve hiçbir birey veya grubun Filistin halkı adına nihai bir anlaşmaya varmak için koşulsuz iradesi olmadığını bildiriyoruz. Sadece Filistin halkı, tüm dünyaya yayılmış haliyle, nihai bir anlaşma teklifini kabul veya ret edebilir. Böylesi herhangi bir teklif, üyeleri tüm Filistinliler tarafından özgür, adil ve açık seçimlerde seçilecek ve İsrail etkisinden özgür bir şekilde toplanacak Filistin Ulusal Konseyi’ne (FUK) sunulmalıdır.

2. ABD ve İsrail baskısı ne olursa olsun Filistin halkının bir dizi temel kolektif ve bireysel hakkı vardır. Bunlar arasında en önemlisi uluslararası tanınırlığa sahip anavatanlarına geri dönüş hakkıdır. Bu haklar Filistinlilere birey olarak, aile olarak ve halk olarak kalmıştır ve doğaları gereği pazarlığa tabi değildir ve hiçbir koşulda takas edilemez.

3. Şu anki müzakerelerin temel parametreleri, önceki müzakerelerdeki gibi, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını; İsrail’in 1967 öncesi sınırlara değişiklik olmaksızın geri dönmesini, tüm yahut çoğunluk İsrailli yerleşimcinin, kolonileriyle beraber Batı Şeria’dan, Doğu Kudüs’ten geri çekilmesi; Doğu Kudüs üzerinde Filistinlilerin egemenliği; sınırların, hava sahasının, su ve diğer kaynakların özerk kontrolü ve diğer devletlerle ittifaklara girme özgürlüğü; bunlar gibi egemenliğinin asgari koşullarını öngerektirir. Başka bir deyişle pazarlık masasında olan tarihsel Filistin’in bazı parçaları üzerinde kurulu, gelecek statüsü görüşülen egemen bir Filistin devleti değil, onun titrek ve geçici bir karikatürüdür ve hâlihazırda Filistin halkının 1967’de işgal edilmiş topraklarda yaşayan azınlığının bile haklarını ve ihtiyaçlarını karşılamaya yetersizdir.

4. Bu müzakereler ciddi bir şekilde tarihsel Filistin’in dışında sürgünde yaşayan ve Filistin halkının yarısını oluşturan Filistin diasporası üyelerinin haklarını da – en önemlisi de geri dönüş hakkı – gündemine almıyor. Bu müzakereler 1967 öncesi İsrail’de yaşayan Filistinlilerin Yahudi vatandaşlarla eşitlik, 1948’deki Nakba’da [İsrail’in Filistinlilerin topraklarını şiddetle ellerinden alarak kurulmasına Nakba, Büyük Felaket deniyor. – çn] ellerinden alınmış toprakların geri verilmesi gibi haklarını da gündeme almıyor. Aksine, İsrail’in bir “Yahudi Devleti” olarak tanınması talebiyle bu müzakereler tüm bu hakların inkârının resmi olarak Filistin’ce kabul edilmesi tehdidini taşıyor. Böyle bir tanınma Filistinlileri süre giden ayrımcılığa terk edecek ve koşullarının muhtemel kötüleşmesini, hatta belki de etnik temizliğe uğramasını getirecektir. Müzakere çerçevesi İsrail içindeki ve sürgündeki Filistinlileri hariç bırakarak Filistinlilerin çoğunluğunu dışında bırakıyor.

5. Bu durumda, yukarıda andığımız Filistin halkının kararının belirlenmesi için kendisine demokratik şekilde sorulması gerekliğinin ötesinde, pratikte bu halkın mevcut müzakerelerin parametrelerini kabul etmesi düşünülemez. Bu onların kendi hakları ve meşru özlemleriyle uyumlu değildir. Bu nedenle inancımız o ki artık yirmi yıl önce Oslo’da tesis edilmiş olan sonsuz müzakerelere nihai olarak son vermenin zamanıdır. Bu müzakereler sadece İsrail’e daha geniş bölgeleri ilhak ve kolonize etmesi ve Filistinlilerin yaşamını felce uğratması için zaman vermiştir. Filistin halkı içinde Filistin mücadelesinin geleceği, amaçları ve tüm Filistinlilerin (işgal altında yaşayanlar, İsrail’de ikinci sınıf statüsünde yaşayanlar ve mecburi sürgündekiler) haklarını güvence altına alacak uygun araçlar üzerine yeni bir diyalog kurma zamanı gelmiştir.

6. Sadece bizim için değil sayısız diğer gözlemci için de açık ki siz ve önderliğiniz kısa süre içinde çaresiz bir duruma düşeceksiniz. Bunu acilen önlememiz gerekir. Sizi, dünyaya adil ve tarafsızmış gibi gösterecek ancak gerçekte İsrail’le beraber tasarlanmış ve Filistin halkının temel haklarıyla uyuşmayan bir dizi Amerikan teklifini çaresiz bir şekilde beklemek yerine inisiyatif almaya çağırıyoruz. Pratikte bu teklifleri reddetmek zorunda kalacak ve ABD ve İsrail’in sizi ve Filistin halkını bir kez daha barışın önünde engel olarak göstermesine müsaade vermiş olacaksınız. Beklemek yerine sizi erken davranmaya ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin çerçeve teklifi açıklanmadan tüm Filistinlilerin uluslararası olarak tanınan hakları ve ihtiyaçları için gerekli ilkeleri net bir şekilde açıklamaya ve bu pozitif temelde bir barış formülüne bağlı olduğunuzu göstermeye çağırıyoruz.

Filistinlilerin temel haklarını kazanmak için on yıllardır verdikleri mücadelenin ardından teslim olmaya hazır değiliz ve bizim adımıza yapılacak her tür teslim olma girişimini reddediyoruz. FKÖ [Filistin Kurtuluş Örgütü – çn] başkanı olarak sizi vakit geçirmeden demokratik olarak oluşturulmuş bir Filistin Ulusal Konseyi’ni (FUK) toplamaya ve ona adil ve sürekli bir barış için yeni bir yol düşünme görevini vermeye çağırıyoruz. Eğer bu yola girerseniz sadece Filistin halkının değil Filistin davasına desteklerinde kararlılığını ve sebatını kaybetmemiş dünya halklarının çoğunluğunun da desteğini alacaksız.

Saygılarımızla,

 

Dr. Raja T. Abboud, Akademisyen, Solunum Tıbbı

Ali Abdolell, Akademisyen, İngiliz Edebiyatı

Dr. Faiha Abdulhadi, Yazar ve Araştırma Danışmanı

Dr. Rabab Ibrahim Abdulhadi, Akademisyen, Irk ve Direniş Çalışmaları Profesörü

Dr. As’ad Abdulrahman, 
Filistin Uluslararası Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı

James Abourezk, ABD eski Güney Dakota Senatörü

Dr. Salman Abu Sitta, Londra Filistin Toprak Topluluğu Başkanı

Dr. Jose Abu-Tarbush, Akademisyen, Sosyoloji

Yehya Abughaida, Havacılık Danışmanı

Dr. As’ad AbuKhalil, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Baha Abu-Laban, Akademisyen, Sosyoloji

Khairi Abuljebain, Filistin Kurtuluş Örgütü kurucularından

Nader Abuljebain, Mühendis

Dr. Lila Abu-Lughod, Akademisyen, Antropoloji ve Kadın Çalışmaları

Dr. Bashir Abu-Manneh, Akademisyen, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Çalışmaları

Dr. Ali Abdullatif Ahmida, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Gilbert Achcar, Akademisyen, Uluslararası İlişkiler

Dr. Mamdouh Aker, Tıp Doktoru ve İnsan Hakları Savunucusu

Naser Al Ardah, Ekonomist ve Engage and Social Enterprise STK’sı kurucusu

Hani Al Hindi, Arap Ulusal Hareketi Kurucu Üyesi

Dr. Bayan Nuwayhed al-Hout, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Anis Mustafa Al-Qasem, Lawyer, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi

Dr. Marwan Al Sayeh, Mühendis

Dr. Saif Al Zahir, Akademisyen, Bilgisayar Bilimi

Dr. Reem Alissa, Akademisyen, Mimari

Dr. Abdul Wahab Altura, Tıp Doktoru

Dr. Ibrahim Aoude, Akademisyen, Etik Çalışmaları

Dr. Naseer Aruri, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Farid Ayyad, Kanada Arap Federasyonu Başkanı

Moussa Hanna Baggili, Serbest Danışman

Dr. Halim Barakat, Akademisyen, Sosyoloji

Tayseer Barakat, Filistin Uluslararası Enstitüsü Mütevelli Heyeti Üyesi

Dr. Hatem A. Bazian, Akademisyen, Yakındoğu ve Etnik Çalışmaları

Dr. Salah Bibi, Tıp Doktoru

Ghassan Bishara, Gazeteci ve eski MERIP medya direktörü

Dr. George Bisharat, Akademisyen, Hukuk

Diana Buttu, Avukat

Dr. Hasan Charif, Akademisyen, Sürdürülebilir Kalkınma

Dr. Georges Corm, Akademisyen, Siyaset Bilimi ve Lübnan eski Maliye Bakanı

Dr. Omar S. Dahi, Akademisyen, Ekonomi

Dr. Nabil Dajani, Akademisyen, Medya Çalışmaları

Dr. Souad Dajani, Serbest Danışman

Dr. Zahi Damuni, Akademisyen, Biyokimya ve Filistin Geri Dönüş Hakkı Koalisyonu

Dr. Seif Da’na, Akademisyen, Sosyoloji

Dr. Ghada Abdullah El Yafi, Tıp Doktoru

Dr. Randa Farah, Akademisyen, Antropoloji

Dr. Hani A. Faris, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Awni Farsakh, Uzman Muhasebeci

Dr. Leila Farsakh, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Jess Ghannam, Klinik Akademisyen, Psikiyatri ve Küresel Sağlık Bilimleri

Dr. Sobhi Ghosheh, Tıp Doktoru ve Kudüs Arap Konseyi eski üyesi

Dr. Mahmoud Haddad, Akademisyen, Ekonomi

Dr. Elaine Hagopian, Akademisyen, Sosyoloji

Dr. Muhammad Hallaj, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Amr Hamzawy, Akademisyen, Siyaset Bilimi ve Kamu Politikaları

Dr. Sari Hanafi, Akademisyen, Sosyoloji

Dr. Charles Harb, Akademisyen, Psikoloji

Dr. Marwan Hassan, Akademisyen, Hidroloji

Dr. Khair El Din Haseeb, CAUS
 Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Nubar Hovsepian, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Monadel Herzallah, ABD Filistin Toplum Ağı

Dr. Naila Saba Jirmanus, Fizikçi

Dr. Ray Jureidini, Akademisyen, Sosyoloji

Dr. Taher H. Kanaan, Filistin Çalışmaları Enstitüsü Mütevelli Heyeti Üyesi

Dr. Ghada Karmi, Akademisyen, Ortadoğu Çalışmaları

Dr. Anis F. Kassim, Avukat ve Hukuk Danışmanı

Dr. Nabeel Kassis,  Filistin Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü Direktörü

Dr. Mujid Kazimi, Akademisyen, Nükleer Mühendislik

Dr. David Khairallah, Akademisyen, Uluslararası Hukuk

Dr. Tarif Khalidi, Akademisyen, Arapça ve İslam Çalışmaları

Ahmad Khalifeh, Majallat Al Dirasat Al Filistiniyya Yayın Yönetmeni

Dr. Khalid khalifeh, Danışman ve Genel Cerrah

Fadia Rafeedie Khoury, Avukat

Dr. George Kossaifi, Sosyal Bilimci

Dr. Atef Kubursi, Akademisyen, Ekonomi

Rania Madi, BM Cenevre İnsan Hakları Danışmanı

Dr. Riad Mahayni, Akademisyen, Toplumsal ve Bölgesel Planlama

Dr. Lisa Suhair Majaj, Akademisyen, Amerikan Kültürü ve Arap-Amerikan Edebiyatı

Dr. Saree Makdisi, Akademisyen, İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Jean Said Makdisi, Yazar ve Bağımsız Akademisyen

Dr. John Makhoul, Mühendis

Nasser Mansour, Mühendis

Dr. Nur Masalha, Akademisyen, Siyaset

May Masri, Film Yönetmeni

Dr. Fadle Naqib, Akademisyen, Ekonomi

Dr. Isam Naqib, Akademisyen, Fizik

Dr. Ahmad Said Nufal, Akademisyen, Siyaset Bilimi

Dr. Dana M. Olwan, Akademisyen, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Dr. Mohamed Olwan, Akademisyen, Hukuk

Dr. Mufid Qassoom, Cenin Arap Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Dr. Mazin Qumsiyeh, Akademisyen, Genetik

Dr. Anthony Sahyoun, Akademisyen, Cerrahi

Dr. Najib E. Saliba, Akademisyen, Ortadoğu Tarihi

Dr. Taleb Sarie, Akademisyen, İstatistik

Rosemary Sayigh, Akademisyen, Antropoloji ve Sözlü Tarih

Dr. Youssef Sawani, Akademisyen, Siyaset

Dr. Ahmad Sbaiti, Mühendis

Dr. Sherene Seikaly, Akademisyen, Tarih

Ibrahim Shikaki, Ekonomist

Abla Shocair, Müzisyen

Jaber Suleiman, Araştırmacı, Geri Dönüş Hakkı Hareketi

Rima Tarazi, Filistinli Kadınlar Genel Sendikası eski Başkanı

Dr. Rabab Ward, Akademisyen, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Riad Yassin, Mühendis

Dr. Antoine Zahlan, Akademisyen, Fizik

Mahmoud Zeidan, İnsan Hakları Uzmanı ve Nakba Arşivi eş-direktörü

Dr. Elia Zureik, Akademisyen, Sosyoloji

 

Dipnotlar   [ + ]

1. Bu açık mektup uzun tartışmaların ardından imzaların toplanması, doğrulanması, takibi ve gelecek bir cevabın üzerine tavır alınması görevleri verilen, Dr. Hani Faris, Dr. Saree Makdisi ve Dr. Seif Da’na’dan oluşan bir koordinasyon komitesince kaleme alınmıştır.

Yoruma kapalı