|

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde direniş var

Bir süre önce Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde taşeron işçi olarak çalışan Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi Fatma BAYTAR hamile olduğu için işinden atıldı. Ardından aynı işyerinde daha önce 40 yaşını geçmiş oldukları için işten atılan, ancak daha sonra mahkeme kararı ile işlerine dönen işçiler iki ay çalıştırıldıktan sonra tekrar işten atıldılar. Sağlık hizmetlerinin taşeronlaştırılması yönündeki politikaların çalışanlar açısından ne anlama geldiğini her gün daha iyi görmekteyiz.
Gerek Fatma BAYTAR’ın işten atılması gerekse 40 yaşını geçen taşeron işçilerinin tekrar işlerine son verilmesi tüm Mersin emek ve demokrasi güçleri tarafından çeşitli eylemler ile protesto edildi. Bir taraftan işe geri alınması için kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılırken, Dev Sağlık-İş Sendikası da sendikal ve hukuki mücadelesini devam ettirmektedir. 17 Nisan günü Dev Sağlıkİş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte KESK yönetici ve üyeleri ve birçok siyasi parti ve örgütlerin katılımı ile bir basın açıklaması yapılarak Toros Devlet Hastanesine kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında “Taşeronu sağlıktan süpüreceğiz”, “Sağlık haktır satılamaz” sloganları atılarak işten atmalar bir defa daha protesto edildi. 40 yaşını geçtikleri için işten atılan emekçiler tekrar işlerine dönünceye kadar hastanede direniş başlattılar. Bir kadın emekçinin hamile kalması ya da çalışanların 40 yaşını geçmesi iş üretiminde verimsizlik olarak değerlendirilip artık işten atılmaya sebep gösterilebiliyor. Önümüzdeki dönemde de bu türden uygulamaların sıkça yaşanacağı şimdiden belli olmuştur. Çalışanların sendikalı olmaları da onlar için hiç bir güvence sağlamamaktadır.

Yoruma kapalı