|

Meslek hastalıkları da kayıtdışı!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 16 – 18 Nisan’da Adana’da düzenlenen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesi Türkiye’deki meslek hastalıklarına ışık tuttu. Dünya verileri esas alınarak yapılan hesaplamalardan hareketle Türkiye’de her yıl 30-40 bin meslek hastalığının tespit edilmesi gerekiyor; oysa kayda geçen olgu sayısı 500 ile 1.000 aralığında kalıyor. Uzmanlar, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri olarak “iş güvencesinin azalması, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik”e işaret etti.

Yoruma kapalı