|

Metal işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız!

İşçi Kardeşliği Partisi Odunpazarı İlçe Örgütü Basın Açıklaması

Geçen toplu sözleşme döneminde ekonomik krizi bahane gösterip işçilere %0 zam öneren MESS patronları bu sözleşme döneminde de %5.35’lik zam önererek metal işçileriyle adeta alay etmiştir. MESS patronlarının dayatmaları sadece zam oranı ile de sınırlı kalmamıştır. Bu dayatmalar karşısında DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası örgütlü olduğu bütün işyerlerinde grev kararı almıştır. İlimizde de Doruk Grup A.Ş’de örgütlü olan Birleşik Metal İş 22 Mart’ta işyerine grev kararını astı. Bu grev sadece metal işçilerinin değil, hepimizin grevidir. İşçi Kardeşliği Partisi olarak “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” diyen, grevci işçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Bu grevde kazanmak zorundayız. Doruk grup A.Ş işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız. Emeğimizin karşılığını almak için, daha insani koşullarda yamak için, sendikalaşma ve grev hakkımız için, kıdem tazminatımıza sahip çıkmak için kazanmak zorundayız.

İşçiler, Emekçiler, Kardeşler;

Açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen, her türlü sosyal ve insani haktan mahrum bırakılan bu kölelik düzeninin mağdurları olarak sermaye sınıfına karşı birlik olmak zorundayız. Bizim birlik olmaktan başka gücümüz yok. Metal işçilerine vereceğimiz her türlü destek birliğimiz ve birlikte kazanabilmemiz için umutları tazeleyecektir.

31.03.2011

Güven ERZİK

İşçi Kardeşliği Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı

Yoruma kapalı