|

Mısır’da Sürekli Devrim!

15 Ocak 2011’de Tunus’ta emperyalizm yanlısı Bin Ali rejimini deviren proleter devriminin patlak vermesinden hemen sonra Mısır’da da emperyalizmin has adamı Mübarek, muazzam kitle katılımlı benzer bir devrimle siyaset sahnesini terk etmek zorunda kalmıştı. Aradan geçen zaman zarfında ABD emperyalizmi Mısır’da, AB emperyalistleri ise Tunus’ta patlak veren proleter devrimlerini rayından çıkarabilmek için yıllardır kendilerine düşman gördükleri Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslümin) ve En Nahda ile mutabakat yapmaktan çekinmediler. Aynı şekilde siyasal İslamı savunma iddiasındaki bu örgütler de büyük bir oportünistlik içinde bölgede İsrail’in ana destekçileriyle ittifaka girdiler.

Mısır’da Mursi’yi Alaşağı Eden Ordu Değil Devrimdir!

Türkiye’de hem hükümet hem de onun yandaşı “liberal” medya Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarını devirenin askeri darbe olduğu konusunda anlaşmış durumdalar. Neden? Çünkü öyle olmasını arzuluyorlar da ondan! Dev bir kitle hareketinin (tarafsız gözlemcilerce bile 25-30 milyon insanın “Mursi Defol!” diye sokağa döküldüğü vurgulanıyor) rejimin bir ayağını koparmış olmasına tahammül edemiyorlar. ABD emperyalizmine ve İsrail’e bağımlı Mısır ordusu ülkedeki işbirlikçi hâkim sınıfların son dayanağı. Ve paradoksal bile gözükse hem kendini hem de Müslüman Kardeşler hükümetini Mısır halkının gazabından korumaya çalışıyor.

Ordu da Mısır’da Sürekli Devrimin Önünde Duramayacak!

Mısır’daki Müslüman Kardeşler hükümeti geçen yıl iktidara geldiğinden bu yana Türkiye’de AKP hükümeti ne yaptıysa onu yaptı. Mübarek hükümetinden bile daha fazla özelleştirme, kamu mallarının satışında sınır tanımazlık, yargının ele geçirilmesi ve tabii İsrail devletine toz kondurmama konusundaki büyük hassasiyet! Dolayısıyla daha önce ordunun desteklediği Mübarek rejimini deviren devrim, daha sonra nasıl Mursi rejimini de devirdiyse, şimdi de Mısır’ın emperyalizm yanlısı ordusunu da devirerek mülk sahibi sınıfların Mısır’daki iktidarına son verecek bir sürekli devrime dönüşmektedir. 

Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejimi yani emperyalizmin yaşadığı kriz Tunus devriminin patlak vermesinin ardından şimdi de Brezilya, Türkiye ve Mısır’daki durumlarla daha da derinleşmiş bulunuyor. İçine girdiğimiz şu dönemde dünyanın her yerinde öncelikle devrimler ve bunlara tepki olarak gelişebilecek karşı-devrimler patlak verebilir.

 

İşçi Kardeşliği Partisi

Yoruma kapalı