|

Referandumun ardından özelleştirmeler hızlandı

Yerindelik denetimi kaldırıldı, İskenderun limanı özelleştirildi!

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait İskenderun limanı 36 yıllık süreyle özelleştirildi.

2005’teki ilk özelleştirme girişiminden yargı kararları doğrultusunda kurtulan Mersin limanı Eylül ayında “işletme hakkı devri yöntemiyle liman şirketine devredildi. Liman-İş Sendikası’nın Mersin İdare Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme ihalenin yürütmesini durdurmuş ve Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 2007’de özelleştirme ihalesini iptal etmek zorunda kalmıştı.

İzmir limanının özelleştirilmesinde de benzer bir süreç yaşanmıştı. Liman-İş Sendikası’nın 2007 yılında açtığı dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğüne ait limanın 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi amacıyla yapılan ihale ile ihaleyi sonuçlandıran ÖYK’nin kararının yürütmesini durdurmuştu.

Unakıtan demişti: “Babalar gibi satarım!”

Buna benzer pek çok özelleştirme ihaleleri Danıştay tarafından iptal edildi. Danıştay’ın bu kararları kamu kurum ve kuruluşlarını teker teker taşeron şirketlere yağmalatan AKP hükümetini rahatsız ediyordu. Çünkü kararlar milletin zenginliklerini Tayyip Erdoğan’ın “babalar gibi” satmasını engelliyordu. Hükümetin Anayasa’da değişiklik yapmasının gerekçelerinden biri de çıkarılan yasaların Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi yetkisinin yargının elinden alınmak istemesiydi. Bu nedenle hükümet, Anayasa’nın 125’inci maddesini “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz” şeklinde değiştirerek yargının yerindelik denetimi yapma yetkisi kaldırdı. Ardından İskenderun limanı “babalar gibi” satıldı.

Sırada iskeleler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz otobüsü, feribot ve Sirkeci – Harem ve Topçular – Eskihisar arabalı vapur iskelelerinin kullanım hakkını 30 yıl süreyle devredilmek üzere 7 Ekim’de ihaleye çıkarıyor.