|

Sağlık çalışanları ücretsiz ve nitelikli yemek için boykotta

GÜNCEL
Yıllardır sağlıkta dönüşüm adı altında sağlık çalışanlarına dönük bir dizi hak kaybı yaşanıyor ve sağlık çalışanları her geçen gün çok daha zor şartlar altında çalışmaya mahkum ediliyor. Önce kadrolu çalışanlar tarafından çıkartılan ücretsiz yemekler ihalelerle taşeron özel şirketlere verildi, şimdi de yemeklerin ücretleri sağlıkçılara ödetilmeye çalışılıyor.
Maliye Bakanlığı’nın Mart 2008 tarihinde çıkardığı bir genelgeyle birlikte yemek ücretlerinin 1/3’ünün sağlık çalışanlarına ödetilmesi karara bağlanmıştı. Oysa Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’ne göre yiyecek yardımı “yemek verme” olarak uygulanır ve sağlıkçılar bu yardım için hiçbir ücret ödemezdi. Yataklı tedavi hizmeti veren ve çalışma süresi 40 saati geçmeyen yerlerde öğle yemekleri ücretsiz olarak çıkardı. Ancak Maliye Bakanlığı birçok uygulamasında da olduğu gibi yine bir yönetmeliği hiçe saydı ve kararını açıkladı: bundan böyle öğle yemeklerine katkı payı ödenecek ve Mart 2008 tarihinden bu yana yenilen yemeklerin ücretleri de geriye dönük olarak maaşlardan “tahsil edilecek.”
Yıllardır yüzde 2-4 oranlarında zam alabilen sağlık çalışanlarından aldıkları zammın geri ödemesi istenmektedir. Krizin faturası şimdi de sağlık çalışanlarına çıkartılmakta, hak kayıplarıyla çalışmaya devam edilmesi istenmektedir. Sağlık çalışanları ise genelge çıktığından bu yana uygulamanın başladığı hastanelerde, uygulamanın bütün hastanelerde başladığı 15 Ocak 2009 tarihinden itibarense tüm Türkiye’de yemek boykotuna gitti. Zaman içinde yapılan boykotların sonuçları da alınmaya başlandı. İlk olarak, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’nde günlerce yemek boykotu ve eylemler örgütleyen sağlıkçıların eylemleri olumlu sonuç verdi. Başhekimlik bir açıklamasında “Öğle tatili olmayan yataklı hastanelerde ücretli yemek uygulanamaz” dedi ve ücretli yemek uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Diğer sağlık çalışanları da tıpkı Dokuz Eylül’de olduğu gibi yemekhanelerin taşeronlara devredilmesinden bu yana kalitesiz çıkan yemeklere ve ücretsiz yemek hakkının gaspına karşı yüzde 100 katılımlarla hastane bahçelerinde basın açıklamaları yaparak, yemek boykotlarına devam etti ve şöyle dedi:
Yapılan bu uygulamanın yalnız sağlık çalışanlarına dönük olmadığı öngörüsü içerisindeyiz. Bu uygulamanın bugün bize, yarın hastalara ve yakınlarına dönük başlatılacağı geçmiş uygulamalara bakıldığında anlaşılacaktır ve biz sağlık emekçileri, ücretli yemek uygulama girişimleri geri çekilinceye kadar demokratik ve meşru direnme hakkımızı kullanarak mücadeleye devam edeceğiz.
Sağlık çalışanları bu açıklamalarında da belirttikleri gibi genelge geri çekilinceye kadar çeşitli hastanelerde eylemlerini sürdürdüler ve ücretsiz yemek haklarını geri kazanmayı başardılar. Hükümetin gündemine girmeyi başaran sağlık çalışanları, şimdi kazanımlarının resmen açıklanmasını bekliyor.
Kazanımlarımızı patronlara ve patron yanlısı yönetimlere yedirmeyelim.

Yoruma kapalı