|

SİYONİST DEVLETLE HER TÜRLÜ İLİŞKİYE DERHAL SON VERİLSİN! İSRAİL’İN DESTEKÇİSİ NATO’DAN ÇIKILSIN, ABD ÜSLERİ KAPATILSIN!

Başta başbakan olmak üzere AKP’nin bütün yöneticileri mangalda kül bırakmıyorlar. Siyonist devlet İsrail’e aman vermiyorlar, onu diz çöktürüyorlar, teslim alıyorlar, hesap soruyorlar. Meselenin farkında olmayanlar sanacaklar ki, hükümetimiz Osmanlı’nın Filistin topraklarını Yahudilerden neredeyse geri almak üzere. İş neredeyse Bizans yönetimine kök söktüren Malkoçoğlu filmlerine benzedi. Oysa medyamızın bütün gazına rağmen, eğer hükümetin politikaları bu minvalde devam edecek olursa, ne yazık ki ölenler öldükleriyle kalacaklar! Siyonist İsrail devletinden hiçbir hesap sorulamayacağı gibi, kimbilir belki de ne idüğü belirsiz bir “sivil toplum” kuruluşunun başını çektiği eylem Kızılay gibi resmi bir devlet kurumu tarafından yapılmadığı için eleştirilecek.
Hükümet de muhalefet de samimi değil!
Siyonist İsrail devletinin yaptığı bu vahşet karşısında atılması gereken ilk adım, bu ucube devletle bütün diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkileri derhal kesmekken, hükümet atıp tutmanın dışında hiçbir yaptırıma gitmemektedir. Hükümet bu üç alanda da tek bir adım atmak niyetinde değildir: diplomatik ilişkiler sürmekte, askeri ve ekonomik ilişkilerse pupa yelken devam etmektedir. Nitekim İsrail’den büyük paralarla satın alınan insansız casus uçakları alışverişi sürmektedir. Bu yaklaşım hükümetin samimi olmadığının açık bir göstergesidir. Muhalefet partilerinden MHP sadece askeri ilişkilerin kesilmesinden yanadır ki, bu da samimiyetsizliktir. Ana muhalefet partisinin çiçeği burnunda genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklaması ise evlere şenliktir: “ İsrail devletine değil, yönetimindeki sağcı hükümete karşıyız!” Kılıçdaroğlu İsrail devletinin siyonist politikalarının oradaki hükümetlerden bağımsız olarak yürütüldüğünü bilmiyorsa Filistin meselesi ve siyonizm konularında hiçbir şey bilmiyor demektir. Ya da çok şey biliyordur ve İsrail işbirlikçisi Türkiye büyük sermayesiyle silahlı kuvvetlerine hoş görünmek istiyordur. Ayrıca Kılıçdaroğlu hiç unutmasın ki, İsrail’de sosyal demokrat işçi partisi iktidarları da bu sağcı iktidarın yaptığı kadar katliam yapmışlardır.
İsrail’in ağabeyi NATO’dan da çıkılsın!
İsrail’le her tür ilişkinin kesilmesinin yanı sıra bu devletin baş destekçisi ABD emperyalizminin başını çektiği NATO’dan çıkmak ve Türkiye’deki ABD askeri üslerini de kapatmak bağımsız bir politikanın atılması gereken olmazsa olmaz adımıdır. Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, ”NATO üyesi olmayan bir ülkenin (İsrail) silahlı kuvvetleri NATO üyesi (Türkiye) bir ülkenin vatandaşlarını öldürmüştür. Bu durumda NATO ne anlama geliyor?” haklı sorusunu sormuşsa hükümet de bu soruya uygun adımları atmak zorundadır. TBİP olarak yıllardır Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasını, ABD askeri üslerinin kapatılmasını, bu ülkeyle yapılmış ikili anlaşmaların yırtılıp atılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak bunlar yapıldığında emperyalizmden bağımsız bir yönelişe girebiliriz. Ancak o zaman Filistin halkına gerçek desteğimizi sunarız. Gerisi palavradır.
Ortadoğu’da çözüm: Siyonist devlet yıkılmalı, bağımsız, laik, demokratik Filistin kurulmalı!
Siyonist İsrail devleti, Ortadoğu barışının önündeki temel engeldir. Bu devlet varlığını koruduğu sürece Ortadoğu’da barış olmayacağı gibi Türkiye’de de olmayacaktır. Bu yüzden siyonist İsrail devleti hem Filistinli Araplar, hem Filistinli hıristiyanlar ve hem de yahudi işçilerinin ortak eylemiyle yıkılmalı ve onun yerine bağımsız, birleşik ve laik özgür Filistin devleti kurulmalıdır. İki devletli çözümler emperyalizmin politikalarıdır ve bölgede kanın akmaya devam etmesi içindir. Filistin, bütün dinlerden insanların ortak vatanıdır; bu yüzden laik olmak zorundadır. Ne teokratik İsrail devleti ve ne de Şeriat yönetimi çözüm olamaz. İşte bu yüzden Türkiye Birleşik İşçi Partisi (TBİP) olarak hep birlikte bir kez daha “Yaşasın bağımsız, birleşik, laik, demokratik Filistin!” diyoruz.