|

Sudan ikiye bölündü

9 – 15 Ocak tarihlerinde gerçek­leştirilen referandumun gayri resmi sonuçlarına göre Güney Sudan ayrı­lık kararı aldı. İlk kez bir Müslüman Arap ülkesi bölünmüş oldu.

Referandum sonucunda ağır­lıklı olarak Hıristi­yanların yaşadığı, petrol kuyularının bulunduğu zen­gin Güney, Müs­lümanların ço­ğunlukta olduğu yoksul Kuzey’den ayrılmaya karar verdi. Ülkenin zengin petrol ya­taklarına sahip Abyei bölgesi, Ku­zey ile Güney arasındaki anlaşmazlı­ğın temelini oluşturuyor. Bu bölgenin hangi tarafa dahil olacağı henüz net­lik kazanmadı. Petrol yatakları Güney Sudan’da olmasına karşın petrolü Kı­zıl Deniz’e ulaştıran boru hatları ku­zeyden geçiyor. Taraflar arasında bir anlaşma olmadığı takdirde referan­dum kuzey ve güney arasındaki soru­na çözüm getirmeyecek. Öte yandan güney bölgesinde homojen bir nüfus yapısı yok. Bu bölgede Hıristiyanlar ve animist inançlı kesimler yaşıyor. 1983–2005 yılları arasında yaşanan, 22 yıl süren iç savaşta 2 milyon kişi hayatını kaybetti, 4 milyon kişi ül­kesini terk etmek zorunda kaldı. Referandumun ardından mülteci­lerin geri dönmek istemeleri, vatan­daşlık hakları, iş ve toprak talep et­meleri, petrol ge­lirinin paylaşımı gibi etnik çatışma­lara neden olacak sorunlar varlığını sürdürüyor.

ABD ve AB emperyalizmleri, Afrika’nın toprak bakımından en büyük, 40 milyon nüfusa sahip ülkesi Sudan ile zengin petrol yatakları nedeniyle yakından ilgileniyor. Bölge, Birleşmiş Milletler askerlerinin işgali altında. Petrolden pay almak isteyen ABD ve AB, özel­leştirme yapacak ve serbest ticaret politikalarını uygulayacak Batı yanlısı bir hükümetin kurulmasını garantiye almaya çalışıyor.

 

Yoruma kapalı