|

SURİYE’YE KARŞI SAVAŞA HAYIR! SAVAŞ MİLYONLARIN ÖLÜMÜ DEMEKTİR! BUNA MECLİS KARARI BİLE YETMEZ! REFERANDUMA GİDİLSİN!

Savaş; yoksulların, emperyalist güçlerin hizmetinde birbirlerini öldürmesidir…

Savaş; büyük silâh şirketlerinin savaşan taraflara daha çok silâh satmasıdır…

Savaş; büyük patronların hükümetlerinin emriyle halka karşı sıkıyönetim ilânıdır…

Savaş; bütün işçi, kamu çalışanı, gençlik, kadın ve köylü örgütlenmelerine saldırıdır…

Savaş; Kürt halkına her zamankinden daha fazla zulümdür…

 

Taksim Meydanı içi boş bir tiyatro sahnesi ya da şov meydanı değildir.

1 MAYIS 2012 SAVAŞ DÜŞMANLIĞI GÜNÜ HALİNE GELSİN!

 

Taksim Meydanı 1 Mayıslarda yıllarca işçi sınıfına, gençliğe, kadınlara kapalı tutuldu, yasaklandı. Otuz yıl süren bir mücadelenin sonunda, bundan iki yıl önce, hem Meydan 1 Mayıslara açıldı, hem de 1 Mayıs tatil günü haline gelerek insanların bayramı kutlamalarının kolaylaşmasına imkân sağladı. Bununla birlikte geçmişten farklı olarak artık 1 Mayıs bir mücadele günü olmaktan çıkıp sadece çeşitli grupların gösteri gününe dönüşme tehlikesini taşımaya başlıyordu. Üstelik işçi sınıfının kendi bayramına katılmaktan uzak durup alanı giderek siyası yapılara terk ettiği bir durumla karşı karşıya kalıyorduk. En kısa zamanda bu duruma son vermek gerekiyor. İşte 1 Mayıs 2012 bu imkânı yaratmış bulunuyor.

Evet, AKP Hükümetinin kraldan çok kralcı kesilerek Amerikan emperyalizminin hizmetinde Suriye’ye savaş açmak istemesine karşı çıkmak işçi sınıfına ve emekçi halkımıza bu yolu açıyor.

İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ (İKP) olarak, Türkiye’nin savaşa katılıp katılmamasının kararının halka sorulması için referanduma gidilmesini talep ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi Libya konusunda Recep Tayyip Erdoğan önce “NATO’nun Libya’da ne işi var!” demişken, daha sonra TBMM kararını bile beklemeden savaş gemilerini Libya açıklarına gönderivermişti. Aynı durumun çok daha yakınımızda tekrarına kesinlikle izin vermemeliyiz. Bu yüzden İKP; bütün işçi örgütlerine, bütün siyasi partilere, bütün demokratik kitle örgütlerine, bütün gençlik örgütlerine, bütün kadın örgütlerine, HES’lere karşı mücadele eden bütün platformlara ve derneklere Suriye’ye karşı emperyalistlerin yanında açılacak savaşa karşı çıkıp bu kararın referanduma götürülmesi için 1 Mayıs’ın bir kaldıraç olarak kullanılmasını önerir.

Savaşa karşı anti-emperyalist bir cephe çağrısında bulunan İKP, 1 Mayıs günü bu çağrıya icabet edecek bütün güçlerle birlikte yürümeye hazır olduğunu ilân eder.

 İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ (İKP)

 

Yoruma kapalı