|

SURİYE’YE SAVAŞ İRAN’A SAVAŞ DEMEKTİR! TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA, GENÇLİĞİNE VE KÜRT HALKINA SAVAŞ DEMEKTİR!

 Yıllardır Irak’ı bir kan gölüne çevirmiş olan ABD emperyalizmi ve onun AB’li ortakları şimdi de kendi ülkelerinde patlak veren ekonomik krizi hafifletebilmek için Libya’dan sonra Suriye’ye de savaş açmaya karar verdiler. Ve bu uğursuz işlerini layıkıyla yerine getirebilmek için ülkedeki “vesayet rejimi”ne son vermesi yolunda kendisine muazzam bir destek verdikleri AKP hükümetini bir piyon gibi kullanıyorlar. Libya meselesinde olduğu gibi bu konuda da Erdoğan hükümetinin elinden emperyalist efendilerine hizmet etmekten başka bir şey gelmiyor. Günlerdir Ankara’yı neredeyse abluka altına alan ABD’nin sivil ve asker bürokratları Erdoğan’ı, Gül’ü ve Davutoğlu’nu kolaylıkla teslim aldılar. Erdoğan hükümeti kendi niyeti ne olursa olsun artık ABD’nin ve AB’nin emrinden çıkabilecek durumda değil.

 90 yıla yaklaşan Cumhuriyet tarihinde Kıbrıs savaşını bir kenara bırakacak olursak ülkemiz ilk defa bir komşusuyla, üstelik emperyalizmin hizmetinde, savaşa girmek üzere. Üstelik bu savaş Suriye ile de sonlanabilecek bir savaş değil, herkesin bildiği gibi esas hedef İran. İşte anti-demokratik “vesayet rejimi”ne son verenlerin ülkeyi ulaştırdıkları “ileri demokrasi” merhalesi! İşte 2003’te Irak’a ABD’nin girmesine izin vermeyen “vesayet rejimi”nin yerini alan emperyalizme mutlak bağımlı rejimin ülkeyi getirdiği yer!

 Ülkemizin bütün dürüst işçi örgütleri, bütün gençlik örgütleri, bütün kadın örgütleri ve özellikle yoksul Kürt halkı! Bu savaş esas olarak sana karşı açılan bir savaştır! Hedefte sen, siz varsınız!

 Ortadoğu da çok vahim sonuçları olacak bu savaş sırasında başta Kürt illeri olmak üzere her yerde Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim ilân edileceği aşikârdır. Basına sansür konacak, savaşa karşı çıkan demokratik kitle örgütlerine ve siyasal yapılara saldırılacaktır. İşte olabilecek bütün bu uğursuz ve şeytani gelişmeleri engelleyebilmek için İKP olarak savaştan çıkarı olmayan bütün güçleri bir araya gelmeye ve hükümeti bu yoldan geri çevirmeye çağırıyoruz. Savaşa düşman bütün işçi, köylü, kadın, kamu çalışanı, gençlik, emekli örgütleri ve siyasal partiler ivedilikle bir araya gelerek emperyalizmin saldırısına karşı bir cephe oluşturmalı ve hükümetin savaşçı yolunu tıkamalıdır. Söz konusu olan geleceğimiz ve varlığımızdır!  

İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ 

Yoruma kapalı