|

Türkiye Birleşik İşçi Partisi (TBİP) Diyor Ki:

Hep daha fazla kâr için Türkiye’yi de dünyayı da işçiler ve bütün emeğiyle geçinmek zorunda olanlar için zindana çeviren büyük patronların partilerinin hükümetleri insanlara kâbus yaşatıyorlar.
İşçiler ve işgüçlerini patronlara satmak zorunda olan herkes, mevcut düzenin işgücü maliyetlerini en aza indirme politikaları yüzünden her geçen gün daha çok hastalanıyorlar, daha zor tedavi edilebiliyorlar, daha kötü çalışma koşullarında istihdam ediliyorlar, daha düşük ücretalıyorlar, daha uzun süre çalışıyorlar, daha az dinleniyorlar ve tabii daha çok iş kazasına uğruyorlar.
Bunların hiçbiri patronların umurunda değil;onlar için “işçinin biri gider diğeri gelir, sırada bekleyen dolu işsiz var!” Evet; büyük patronların partilerinin umurunda değil, ama hem TBİP’in hem de diğer işçi partilerinin fazlasıyla umurunda. Çünkü birbirinden ayrı partiler kurmuş olsalar da onlar biliyorlar ki tek bir işçi sınıfımız var ve büyük patronlar düzenini dünyada da Türkiye’de de alaşağı edip insanlığı kurtaracak tek güç bu işçi sınıfıdır.
TBİP başından beri örgütlü bir işçi sınıfının “her şey”, örgütsüz işçi sınıfınınsa “hiçbir şey” olduğunu ısrarla söylüyor. Örgütlü işçi sınıfı, sendikaları ve siyasi partileri olan işçi sınıfıdır. Türkiye işçi sınıfı, bugün bu alanlarda zayıf kaldığı içinYunan kardeşleri gibi mücadele edemiyor. Bakın, Yunanistan’da işçi sınıfı son iki ayda yedi genel grev yaptı ve daha da yapacak. Yıllar içinde tırnaklarıyla kazıyıp elde etmiş olduğu haklarını patronlara vermemeye niyetli. Emeklilik yaşının uzatılmasına karşı savaşıyor, ücretlerinin patronlara daha fazla pay verilmesi için düşürülmesine karşı savaşıyor, ücretli izin hakkını kaybetmemek için savaşıyor ve dünyanın bütün büyük patronları ortak sınıf çıkarlarına sahip oldukları içinde aslında bizim için de savaşıyor. Yunan işçi sınıfı dünyanın bütün işçi sınıfları gibi çalışkandır, televizyonlarda söylendiğigibi yan gelip yatmıyor. Yan gelip yatanlar banka ve sigorta şirketi sahipleridir, aynen bizdeki gibi.
TBİP, silikozis işçilerinin mücadelesine sonuna kadar sahip çıkıyor, başka işçi dostu çevrelerle birlikte “KotKumlama İşçileri DayanışmaKomitesi”nin kuruluşuna önayak oldu. TBİP, bütün eğreti çalışma koşullarına karşı mücadele etmek için “Taşeron İşçilerle Yardımlaşma ve DayanışmaDerneği”nin kurulmasına da öncülük etti. Daha şimdiden derneğin 1000’e yakın üyesi var, çok yakında birkaç bin kişiye ulaşılacak. Kazanmak için sağlıklı ve güçlübir işçi sınıfına ihtiyacımız var. Patronlar ve AKP hükümeti titresin, kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok.
KAZANACAĞIZ!

Yoruma kapalı