|

Türkiye Polis Devleti Olmayacaktır! Demokrasi İşçi Sınıfının Eseridir!

Basına ve Kamuoyuna,
İşçi Kardeşliği Partisi, toplumsal muhalefetin her çeşidini hiçbir özen sergilemeksizin kapsamına alan soruşturma ve koğuşturma işlemlerinin, her yurttaşın sahip olması gerektiği hukuk güvencesini zedeler bir biçime bürünmesini kınamaktadır. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanını işçilere yasaklayan, seçimleri kaybettikten sonra Kürt Halkına karşı şiddete başvuran, üniversitelerde ve anayasada uluslararası egemen güçlerin ve sermayenin istekleri doğrultusunda yapmayı planladığı değişiklikler için aydınları soruşturmalara boğan zihniyet, aynı biçim ve tarzdaki polis devleti uygulamalarının farklı görünüşleridir. Anayasa güvencesindeki bir siyasi partinin bazı aranan şahıslarca adres gösterilmesi bahanesiyle çilingir marifetiyle açılıp basılabilmesi ve bütün dökümanlara elkonulabilmesi Anayasal güvencelerimizin polisin keyfine kaldığını gösterir. Polis istediği belgelere el koyuyor ve onları gazetelerde, internet sitelerinde yayınlatabiliyorsa hukuktan sözetmek imkânsızdır. İşçi Kardeşliği Partisi, devlet içerisinde giderek artan bu eğilimin demokrasiye, işçi haklarına ve milli egemenliğe getireceği zararlar karşısında başta işçi sınıfı olmak üzere tüm milleti uyarmakta ve demokrasiye sahip çıkmaya çağırmaktadır.
Türkiye Polis Devleti Olmayacaktır!
Demokrasi İşçi Sınıfının Eseridir!
İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ GENEL MERKEZİ